Openbare Dorpsraad Ravenstein

wo 18 januari 2023
17.00
Onder d’n Plag - Osstraat 11 te Demen

Hierbij nodigen wij u uit voor de vergadering van de Dorpsraad Ravenstein.

Agenda:

1. Opening en mededelingen door de voorzitter

2. Vaststellen van de agenda

3. Verslag van de Openbare Dorpsraadsvergadering van 26 november 2019

4. Mededelingen van de secretaris

5. Mededelingen(stand van zaken) over de volgende onderwerpen:

 1. Vidi Reo
 2. Kerk en Pastorie
 3. Woningbouw, o.a. Kolkske, Klooster, Hooghuis, Stationskwartier
 4. Sport
 5. Mobiliteit, o.a. A50, Dorpenweg en Maasdijk
 6. Thema-avond alcohol en drugs
 7. Raadhuis
 8. Toegekende subsidies
 9. Gelegenheid voor het stellen van vragen voor alle aanwezigen over allerlei onderwerpen. Mogelijk
  kunnen wij deze direct beantwoorden. Is dit niet het geval dan zullen wij deze schriftelijk aan u
  beantwoorden of verwerken in het verslag.

7. Pauze

8. Beantwoording van de vragen

9. Sluiting

 

Met vriendelijke groeten,

 

Namens de Dorpsraad

Mari van Roosmalen

Voorzitter Dorpsraad Ravenstein