A50 mirt onderzoek

Het belang van het MIRT-onderzoek

De verkeersproblemen op de A50-corridor Nijmegen-Eindhoven nemen steeds verder toe. Het MIRT-onderzoek dat onlangs is gestart, moet de oorzaken van de problemen achterhalen en mogelijke oplossingen in kaart brengen.  Het MIRT staat voor: Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

Eind 2018 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat ingestemd met een MIRT-onderzoek naar de verkeersproblemen op de A50 Nijmegen-Eindhoven. De bereikbaarheid van Gelderland en Noord-Brabant staat door de vele files met name op het tracé met de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven onder druk.  Ook is er sprake van een groot aandeel (vracht)verkeer op het A50-tracé en zijn er vragen naar de gevolgen voor de veiligheid en leefbaarheid in het gebied.

Doel
Doel van het onderzoek is de verkeersproblematiek vast te stellen en oplossingsrichtingen te verkennen voor het traject. Het onderzoek moet daarmee de basis gaan vormen voor een besluit van de minister over een verdere uitwerking van oplossingen.

In het MIRT worden urgente infrastructurele knelpunten opgenomen. De A50 is in de NMCA opgenomen als een potentieel knelpunt in 2040 en staat in de Nationale file top 50 rond de 10e plaats. In de ANWB file top 10 staat het traject tussen de 8e en 10e plaats en is een groei in 2018 gesignaleerd van +/- 15%.

Uitvoering
Het MIRT-onderzoek wordt uitgevoerd door de provincie Gelderland en de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  Bij de uitvoering zijn gemeenten, meerdere maatschappelijke organisaties, waterschappen en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven betrokken.

Lees hier het hele artikel