19 juni openbare vergadering DR Ravenstein

Op woensdag 19 juni is er weer een openbare vergadering van Dorpsraad Ravenstein. Deze wordt gehouden in Vidi Reo en begint om 19.30 uur. Inloop vanaf 19.15 uur.

In deze vergadering zullen mededelingen worden gegeven over verschillende onderwerpen. Verder zal wijkagente Cathalijn van Riesen aanwezig zijn. Als laatste zal projectleider Jantine Smulders het voorlopig ontwerp presenteren van Vidi Reo. De definitieve agenda volgt spoedig,

Iedereen is van harte welkom en hopelijk tot ziens!!!!

Dorpsraad Ravenstein