Welkom bij Dorpsraad Ravenstein

Wie wij zijn

Dorpsraad Ravenstein omvat de kernen Demen, Deursen-Dennenburg, Dieden, Huisseling, Neerlangel en Ravenstein met in totaal zo’n 5.210 inwoners. Een van de taken van Dorpsraad Ravenstein is het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van B & W. Gemeente Oss wil bewoners betrekken bij ontwikkelingen en knelpunten in de directe woonomgeving, waarbij het thema leefbaarheid centraal staat. Om dit te realiseren én om de afstand tussen de gemeente en bewoners te verkleinen zijn wijk- en dorpsraden aangesteld, waaronder Dorpsraad Ravenstein.

Ons laatste nieuws

  De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) organiseert op 26 september een bijeenkomst met als thema ‘Zorgen voor Elkaar’ (mantelzorg). Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in het...
De gemeente Oss ontvangt opnieuw subsidie van het Rijk om woningbouw in het Stationskwartier in Ravenstein mogelijk te maken. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse...
Het evenement van de maand juli is Trammelant speelt HOW. Er zijn twee voorstellingen in juli in Huiseling en een voorsteling in augustus in Ravenstein....