Welkom bij Dorpsraad Ravenstein

Wie wij zijn

Dorpsraad Ravenstein omvat de kernen Demen, Deursen-Dennenburg, Dieden, Huisseling, Neerlangel en Ravenstein met in totaal zo’n 5.210 inwoners. Een van de taken van Dorpsraad Ravenstein is het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van B & W. Gemeente Oss wil bewoners betrekken bij ontwikkelingen en knelpunten in de directe woonomgeving, waarbij het thema leefbaarheid centraal staat. Om dit te realiseren én om de afstand tussen de gemeente en bewoners te verkleinen zijn wijk- en dorpsraden aangesteld, waaronder Dorpsraad Ravenstein.

Ons laatste nieuws

Op vrijdag 8 maart a.s. wordt weer de kinderkledingbeurs gehouden in de Horizonschool “Morgenster” in Ravenstein. Op deze beurs wordt tweedehands voorjaars- en zomerkleding aangeboden...
Er is door de gemeente Oss een enquête opgesteld met vragen aan de inwoners van Ravenstein om inzicht te krijgen welke problematieken er spelen in...
De RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) heeft een pre-advies afgegeven betreffende de bouw van het gemeenschapshuis op het hoornwerk aan de zuidzijde van de...