Dorpsraad Ravenstein: sámen werken aan de leefbaarheid
Gemeente Oss wil bewoners betrekken bij ontwikkelingen en knelpunten in de directe woonomgeving, waarbij het thema leefbaarheid centraal staat. Om dit te realiseren én om de afstand tussen de gemeente en bewoners te verkleinen zijn wijk- en dorpsraden aangesteld, waaronder Dorpsraad Ravenstein. Het werkgebied van Dorpsraad Ravenstein omvat de kernen Demen, Deursen-Dennenburg, Dieden, Huisseling, Neerlangel en Ravenstein met in totaal zo’n 4.750 inwoners. Een van de taken van Dorpsraad Ravenstein is het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van B & W.

 

Wil Princen

Wil Princen

Voorzitter, communicatie, waterfront, burgerparticipatie, wijkgericht werken, cultuur, recreatie en toerisme en leefbaarheid in en om Ravenstein Tel 06 – 55 70 81 53. Stuur een mail

Gerard Harbers

Gerard Harbers

Vice-voorzitter, Woningbouw, bestemmingsplan, voorzieningenkaart en leefbaarheid in en om Ravenstein.  Tel 0486 – 41 25 91. Stuur een mail  

Jacqueline van der Waarden

Jacqueline van der Waarden

Secretaris, penningmeester, websitebeheer, PR, secretariële werkzaamheden, communicatie, burgerparticipatie, wijkgericht werken, cultuur, recratie en toerisme en leefbaarheid in en om Ravenstein. Tel 06 – 14 79 02 12. Stuur een mail

Sjaak Peters

Sjaak Peters

Waterfront, woningbouw, bestemmingsplan, geluidsoverlast A50, dorpenweg, mobiliteit en leefbaarheid in en om Ravenstein. Tel 06-18 99 64 81. Stuur een mail

Parry Vermeulen

Parry Vermeulen

Natuur, milieu, sport, communicatie, jeugd, geluidsoverlast A50, dorpenweg, mobiliteit leefbaarheid in en om Ravenstein. Tel. 06 – 52 58 47 17.  Stuur een mail

Fons Giesbers

Fons Giesbers

Woningbouw, infra, milieu en leefbaarheid in en om Ravenstein. Tel 06 – 41 11 63 07 . Stuur een mail