Dorpsraad Ravenstein: sámen werken aan de leefbaarheid
Gemeente Oss wil bewoners betrekken bij ontwikkelingen en knelpunten in de directe woonomgeving, waarbij het thema leefbaarheid centraal staat. Om dit te realiseren én om de afstand tussen de gemeente en bewoners te verkleinen zijn wijk- en dorpsraden aangesteld, waaronder Dorpsraad Ravenstein. Het werkgebied van Dorpsraad Ravenstein omvat de kernen Demen, Deursen-Dennenburg, Dieden, Huisseling, Neerlangel en Ravenstein met in totaal zo’n 4.750 inwoners. Een van de taken van Dorpsraad Ravenstein is het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van B & W.

 

Mari van Roosmalen

Mari van Roosmalen

Voorzitter, leefbaarheid in en om Ravenstein Tel 06 – 13 18 94 77. Stuur een mail

Laura Ansems

Laura Ansems

Vice-voorzitter, leefbaarheid in en om Ravenstein.  Tel 06-23 88 26 47. Stuur een mail  

Jacqueline van der Waarden

Jacqueline van der Waarden

Secretaris, penningmeester, websitebeheer, PR, secretariële werkzaamheden, communicatie, burgerparticipatie, wijkgericht werken, cultuur, recratie en toerisme en leefbaarheid in en om Ravenstein. Tel 06 – 14 79 02 12. Stuur een mail

Fons Giesbers

Fons Giesbers

Woningbouw, infra, milieu en leefbaarheid in en om Ravenstein. Tel 06 – 41 11 63 07 . Stuur een mail

Hein Peters

Hein Peters

Leefbaarheid in en om Ravenstein. Tel 06-10 44 14 47. Stuur een mail

Theo Schepens

Theo Schepens

Leefbaarheid in en om Ravenstein. Tel. 06-30 25 91 72.  Stuur een mail

Gerald van Huisseling

Gerald van Huisseling

Leefbaarheid in en om Ravenstein. Tel. 0486-412 021.  Stuur een mail