ZORGCOÖPERATIE RAVENSTEIN

Ruim 200 belangstellenden gaven dinsdagavond gehoor aan de oproep van de Dorpsraad en de KBO van Ravenstein om naar gemeenschapshuis Vidi Reo te komen waar zij een informatieavond gaven over de oprichting van een zorgcoöperatie. Marjo (Teamleider WMO) van de gemeente Oss was uitgenodigd om uitleg te geven over de veranderingen in de zorg en de nieuwe rol van de gemeente en zijn inwoners. Na haar presentatie werden er enkele vragen gesteld over de toegang van de zorg. Vervolgens gaf Wim van Vorle, de interim voorzitter van de zorgcoöperatie, een presentatie. Hij vertelde dat er aan de hand van een enquête is gebleken dat er veel behoefte aan een zorgcoöperatie is. Veel mensen hebben aangegeven vrijwilliger te willen worden en/of hulp te willen ontvangen. De hulp die geleverd kan worden is ingedeeld in zes diensten: Medicatie ophalen , vervoer, boodschappen , klussen, ontmoeten en vraagbaak/info/communicatie. Een lidmaatschap kost 24 euro per jaar per persoon en 48 euro per jaar per gezin. Na deze presentatie werden er praktische vragen gesteld over bijvoorbeeld onkostenvergoeding, verzekeringen en bereikbaarheid. Daarnaast werden er meerdere bruikbare tips gegeven vanuit de zaal. Tot slot benadrukte het bestuur dat zij er naar streven om laagdrempelige, vrijwillige zorg in de nulde lijn te realiseren.

De nullijn houdt in dat elke vraag om zorg, die niet door de professionele zorgorganisatie (Rigom, Mee, Vivaan, Aanzet) verzorgd wordt, zien wij als onze taak om u te ondersteunen.

Na twee inspirerende presentaties werd de avond afgesloten. Over het algemeen was het een zeer geslaagde avond, waarbij binding met de gemeenschap kan helpen goede initiatieven van de grond te laten komen!

Was u niet in de gelegenheid om te komen, dan kunt u het inschrijfformulier hieronder downloaden en de presentaties inzien.

Voor presentatie decentralisaties gemeente Oss, klikt u hier

Voor presentatie zorgcoöperatie, klikt u hier

Voor het inschrijfformulier, klikt u hier

Het inschrijfformulier kunt u inleveren bij het postkantoor, Landpoortstraat 11-13 in Ravenstein, of bij Onder d’n Plag, Osstraat 11 in Demen.