Het Makelpunt Oss

Een Makelpunt brengt vraag en aanbod van ruimte voor allerlei activiteiten bij elkaar. Deze activiteiten kunnen eenmalig zijn of voor een lange tijd vastliggen. Doel van het Makelpunt is om alle gebouwen voor activiteiten in de gemeente Oss, zo goed mogelijk te benutten. De service van het Makelpunt Oss is gratis.

 

Waarom een Makelpunt in Oss?

Er is steeds vaker leegstand in gemeenschapshuizen, scholen, sportzalen, bedrijfspanden, kerken en parochiezalen. Soms zijn ze verouderd, maar meestal prima te gebruiken. Het Makelpunt helpt met het zoeken naar een ruimte of een huurder. Zo worden gebouwen beter gebruikt, levert meer huur op en is minder (gemeentelijke) subsidie nodig.
Het Makelpunt Oss richt zich op maatschappelijk vastgoed. Het is geen concurrent van de zakelijke makelaardij. Het Makelpunt Oss zet zich in voor meer besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid bij inwoners, instellingen en bedrijven.

 

Hoe werkt het Makelpunt Oss?
Inwoners of (maatschappelijke) organisaties die een ruimte zoeken, kunnen dat doorgeven aan het Makelpunt Oss. Dat geldt ook als u een ruimte of gebouw wilt verhuren. Het Makelpunt gaat op zoek naar een match tussen aanvragers en aanbieders. Na de match maken aanvrager en aanbieder samen afspraken over gebruik en huurprijs.

 

Het Makelpunt Oss werkt als bemiddelaar en brengt in een korte tijd vraag en aanbod bij elkaar. Dat gaat over een tijdje nóg sneller met een eigen website. Daar kunnen aanvragers zelf zoeken naar ruimte. En aanbieders zien meteen welke huurder past bij hun gebouw. Vragers en aanbieders hebben direct contact met elkaar en maken nog sneller een match. Als die website er is, helpt het Makelpunt alleen nog als een vraag lang openstaat.

Hoe ziet het Makelpunt Oss eruit? 

Het Makelpunt is een databank met gegevens van bestaande en beschikbare ruimten en gebouwen. Makelpunt Oss houdt de lijst actueel. Alleen dan is het mogelijk om verzoeken snel en goed af te handelen. Aanvragers en aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor de gegevens. Hoe completer de gegevens, hoe meer kans op een snelle match!

Voorbeelden van vraag en aanbod voor het Makelpunt

Schoollokalen, aula’s en gymzalen staan ’s avonds vaak leeg. Die zijn goed te gebruiken voor activiteiten uit de buurt of wijk. Lukt dat voor een (maat)schappelijk tarief, dan kan zo’n huurder op een ander moment weer iets betekenen voor de school. Zo komen school en buurt met elkaar in contact.

En wat te denken van een zaaltje in een zorginstelling. Prima geschikt als oefenruimte voor toneelvereniging of cabaretgroep. Met een (maat)schappelijk huurtarief kan de toneelclub als tegenprestatie eens per jaar een voorstelling geven voor bewoners van het tehuis

Sportvoorzieningen zijn vooral ‘s avonds en in het weekend in gebruik. Overdag zijn die bijvoorbeeld te gebruiken voor schoolsport. En een kantine is een goede plek voor ouderenactiviteiten, een bedrijfspresentatie of activiteiten voor Buitenschoolse Opvang.

Een lege fabriekshal kan tijdelijk dienst doen als atelier voor beeldende kunstenaars. Of als oefenruimte voor beginnende bands.

 

Makelen maakt veiliger en levendiger

Het is goed als gebouwen veel gebruikt worden. Maar dit is niet het enige voordeel van een Makelpunt. Leegstand is slecht voor een stad of dorp. Gebouwen die goed worden gebruikt, maken een stad of dorp levendiger. In andere steden is dit een belangrijke extra ‘winst’ van een Makelpunt.

 

Voor meer informatie zie www.oss.nl/makelpunt