WMO (WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING) WAT BETEKENT HET VOOR U?

In 2015 komt de uitvoering van de WMO bij de gemeente terecht. Wat betekent deze overgang voor u?  Informatie hierover kreeg u op dinsdag 10 december 2013 om 20.00 uurtijdens de openbare vergadering van de Dorpsraad Ravenstein. WMO is er voor iedereen die (tijdelijke) zorg nodig heeft, jong of oud.

De presentatie WMO van Marjo Karsmakers (Teamleider WMO) van de gemeente Oss en Willemien van Grinsven vindt u hier.

 

Dorpsraad Ravenstein