Dorpsraad Ravenstein: sámen werken aan de leefbaarheid

De gemeente Oss wil bewoners graag actief betrekken bij het verbeteren van de leefbaarheid in de eigen omgeving. Verder wil de gemeente de afstand tussen de gemeente en de burgers verkleinen. Hiervoor zijn wijk- en dorpsraden aangesteld.

De dorpsraad fungeert als adviesfunctie voor het college van B&W voor vraagstukken die specifiek Ravenstein en hun buitengebied aangaan. De gemeente kan ons om advies vragen maar wij kunnen de gemeente ook ongevraagd advies geven.

Ook houdt de Dorpsraad zich bezig met het ondersteunen van zaken die de leefbaarheid in ons dorpsraadgebied aangaan. En leefbaarheid is dan een breed begrip, waaronder vallen het plezierig wonen, de zorg voor ruimte en groen, aandacht voor veiligheid in de woonomgeving, zorg voor de verkeersveiligheid, het stimuleren van het verenigingsleven, het voorkomen van overlast, oog voor ouderenvoorzieningen, het ondersteunen van activiteiten, etc.

‘’Wijkgericht werken’’ is ook een van de taken van de Dorpsraad. Met dit project kunnen de  bewoners van een bepaalde wijk hun leefomgeving verbeteren met hulp van de Dorpsraad. De Dorpsraad gaat in overleg met de gemeente welke wijk er aan de beurt is. Samen met de gemeente en Wooncoöperatie Mooiland wordt er gekeken of er budget is en of er mogelijkheden tot verbetering zijn. Bewoners van de desbetreffende wijk worden dan uitgenodigd voor een wijkbezoek.

Regelmatig vindt er een openbare vergadering plaats waarin er direct contact is met alle bewoners. Iedereen is welkom, ook uw eigen inbreng, vragen en aandachtspunten mogen dan worden ingebracht. Soms is er in plaats van de openbare vergadering een thema-avond waarin alles gaat over een van tevoren vastgesteld onderwerp. Ook zijn er jaarlijks enkele spreekuren waarin de bewoners in gesprek kunnen gaan met een delegatie van de Dorpsraad over allerlei onderwerpen.