Wat kan Dorpsraad Ravenstein voor u betekenen?
Een leefbare woonomgeving begint bij uw voordeur. Dorpsraad Ravenstein wil graag samen met bewoners meedenken en werken aan een leefbare woonomgeving. Een paar voorbeelden:

  • In de Ravensteinse wijk Schonenberg werken bewoners, dorpsraad en diverse instanties enthousiast samen aan een wijkplan. Doel is de inrichting van de wijk te verbeteren.
  • In Dieden en Deursen zijn op initiatief van bewoners speeltuintjes voor de jeugd gerealiseerd.
  • De dorpsraad heeft bemiddeld tussen bewoners en gemeente. Met budget van Gemeente Oss en Dorpsraad Ravenstein zijn speeltoestellen aangeschaft.
  • De bewoners hebben zelf meegewerkt aan de inrichting van de speeltuinen.

Ook bij u in de buurt?
Een leefbare woonomgeving. Dat is ook een gezellige buurt, waarin verenigingen actief zijn en waar veel wordt georganiseerd op sociaal en cultureel vlak. De dorpsraad ontvangt regelmatig subsidieaanvragen om deze initiatieven te ondersteunen. Aanvragen worden individueel beoordeeld en besproken tijdens de openbare dorpsraadsvergaderingen.

Voorbeelden van toegekende subsidies:

  • Jeugdwerk Ravenstein: organiseren van extra activiteiten tijdens de kampweek.
  • Werkgroep Cultuur Ravenstein: aanschaf van een nieuw ophangsysteem t.b.v. van exposities en vervanging van bordjes poëzie wandel- en fietsroute.
  • Buurtbewoners Deursen-Dennenburg: huur van sportattributen voor activiteiten tijdens buurtfeest.
  • Stichting Belangengroep Stad Ravenstein: uitbrengen van rapport over inrichting Waterfront en Bovenste Hoornwerk.
  • Stuurgroep AED: vergoeding trainingskosten voor het bedienen van een AED.

Wij denken graag met u mee over de mogelijke uitvoering. Als dorpsraad kunnen we bijvoorbeeld contacten leggen met gemeentelijke instanties en mogelijk een financiële bijdrage leveren. Zet uw ideeën in het kort op papier en stuur deze naar info@dorpsraadravenstein.nl. U kunt ook eerst contact opnemen met een van de dorpsraadsleden.