Dinsdag 17 april a.s. zal tijdens de openbare vergadering een toelichting worden gegeven door Constant Cortenbach en Haron van Creij van de gemeente Oss over de advies nota van inspraak en vooroverleg voorontwerp bestemmingsplan beschermd stadsgezicht Ravenstein. 

Uiteraard krijgt u de gelegenheid tot het stellen van vragen en kunt u gebruik maken van het spreekrecht voor publiek over niet- agendapunten. 

Kortom een interessante avond voor alle inwoners. De dorpraadsvergadering begint om 20.00 uur in het oude Raadhuis in Ravenstein.

Kijk voor de complete agenda onder het kopje vergaderingen. 

Wij hopen u met velen te mogen ontmoeten. 

Dorpsraad Ravenstein