Heeft u nieuws over uw woonomgeving dat interessant is voor deze website? Mail uw tekst en eventuele foto('s) naar redactie@dorpsraadravenstein.nl. Tekstlengte maximaal 150 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te redigeren.