B&W OP BEZOEK BIJ DE DORPSRAAD RAVENSTEIN

Ravenstein in sneltreinvaart. Op maandag 28 september bracht het college van B&W van de gemeente Oss, samen met het kernteam een bezoek aan Ravenstein. We hadden weinig tijd en daarom een strak programma. Al wandelend volgenden we een route. Via De Bleek: als locatie voor ontwikkelingen in het waterfront en het leerlooiershuisje: thema toerisme en recreatie kwam het gezelschap bij Vidi Reo terecht. Daar hebben we besproken dat er iets met deze voor Ravenstein belangrijke locatie moet gebeuren. Wat precies, is een onderdeel van de discussie over de voorzieningenkaart. Na een kort bezoek…Read more

NIEUWS UIT DE DORPSRAAD RAVENSTEIN

Tijdens de openbare vergadering van 7 okt j.l. werd er gesproken door Carlo van Erp, wijkagent over de veiligheid in Ravenstein en de kernen. Tevens doet Carlo een oproep om mee te werken aan het witte voetenplan. Meer informatie hierover kunt u zien via de uitzending van Omroep Walraven en binnenkort zal er een oproep plaatsvinden op onze website en via de kabelkrant van Omroep Walraven. Ook werd er gesproken over het nieuwe hondenbeleid. Rudi Schleedoorn van de gemeente Oss heeft het een en ander uitgelegd over het nieuwe hondenbeleid. Omroep Walraven heeft…Read more

WERKBEZOEK ROESTERD/KROMLAND

Op 29 september j.l. werd er in de wijk Roesterd/Kromland een werkbezoek georganiseerd door de dorpsraad en de gemeente Oss. Aanwezig was ook woningcorporatie Mooiland. De wijkagent kon helaas vanwege zijn dienst niet aanwezig zijn. De bedoeling van deze avond was het inventariseren van eventuele verbeteringen in de wijk, zodat de leefbaarheid nog beter wordt. De aanwezigen kregen allemaal een enquêteformulier waar ze hun ideeën op kwijt konden en suggesties konden toevoegen. Er werd een verzoek gedaan om zitting te nemen in de bewonersgroep. Ondanks de regen, was er een redelijk goede opkomst…Read more

OPEN SPREEKUUR DRUK BEZOCHT

Het open spreekuur van de dorpsraad wordt goed bezocht. Tijdens de vakantie periode in de maanden juli en augustus is er een gelegenheid om te spreken met een van de dorpsraadleden. Iedere dinsdagochtend van 11.00-12.00 uur kunt u vrijblijvend binnen komen lopen in het Raadhuis. Het spreekuur wordt gehouden in de Trouwzaal, mits deze niet bezet is. Mocht deze bezet zijn, dan zitten we in de ruimte langs het Toeristisch Informatie Centrum in het Raadhuis. Wij hopen u te kunnen verwelkomen op een van onze dinsdagen. Dorpsraad RavensteinRead more

GESLAAGDE AVOND ZORG EN ZORGCOOPERATIE

Thema-avond Zorg en Zorgcoöperatie Ravenstein Ruim 250 belangstellenden waren dinsdagavond aanwezig op de thema-avond zorg van de Dorpsraad en de KBO van Ravenstein, waar een informatieavond werd belegd over het fenomeen zorgcoöperatie.  Dat er vanwege alle veranderingen in de zorg en de daaraan gekoppelde bezuinigingen iets moet gebeuren, daarvan is eenieder overtuigd. Wethouder Hendrik Hoeksema benadrukte dat het uitgangspunt blijft dat iedereen moet kunnen blijven meedoen. "Oss wil structurele veranderingen tot stand brengen in de organisatie van de zorg maar willen wel met zorginstanties zorg blijven leveren,” hield hij zijn gehoor voor. De vier…Read more