SUCCESVOLLE START VOORZIENINGENKAART RAVENSTEIN

Op 11 juni vond de startbijeenkomst plaats van de voorzieningenkaart in Ravenstein. Zo’n tachtig belangstellenden dachten in Vidi Reo mee over de leefbaarheid van Ravenstein en de kernen. Voorzitter van de Dorpsraad, Karin Sutherland, en wethouder Van Loon zijn zeer tevreden met de goede start van de voorzieningenkaart. Wethouder van Loon benadrukte dat hij leefbaarheid in het gebied erg belangrijk vindt. Na de zomer gaan we verder met de voorzieningenkaart. Wilt u op de hoogte blijven van het vervolg of actief meedenken en meewerken in de werkgroep? Stuur dan een mail naar Gemeente Oss, Fleur van der Zandt: f.van.der.zandt@oss.nl. Inwoners stellen uiteindelijk samen met ambtenaren een advies op over de voorzieningen in Ravenstein, dit noemen we de Voorzieningenkaart. Deze gaat vervolgens naar de gemeenteraad.

Voorzieningen beter benutten
Gemeente Oss gaf tijdens de avond een presentatie over het huidige aanbod aan gemeentelijk vastgoed en de toekomstige kosten daarvan. Ondanks de vele verenigingen en activiteiten in Ravenstein en de kernen, wordt het gemeentelijk vastgoed niet altijd goed gebruikt. Zo zijn veel gebouwen slechts een of twee keer per week bezet. In het voorzieningenkaartproces zoeken we samen naar oplossingen om de gebouwen beter te gebruiken. Investeringen in vastgoed moeten we voorkomen, maar de leefbaarheid en activiteiten willen we behouden. Tijdens de bijeenkomst bleek ook dat het aantal ouderen in het dorpengebied Ravenstein de aankomende vijftien jaar met 51% zal stijgen. Het aantal jongeren neemt af met bijna 14%. Dit zorgt voor grote veranderingen in de bevolkingssamenstelling van het dorpengebied.

Goede discussies
Tijdens de startbijeenkomsten noteerden de aanwezigen de tien belangrijkste activiteiten voor de leefbaarheid in Ravenstein. Hierdoor ontstonden goede discussies. Het basisonderwijs in de dorpen vinden bewoners belangrijk voor de leefbaarheid. Ze verwachten dat gezinnen niet graag in de dorpen wonen als het basisonderwijs verdwijnt. Daarnaast vinden de bewoners dat sportverenigingen jonge en oude inwoners samenbrengen en dat ze jonge inwoners verbinden aan de Ravensteinse gemeenschap. Ook is sport belangrijk voor de vitaliteit van ouderen. Daarnaast is toerisme in de omgeving een belangrijke activiteit voor leefbaarheid. Het zorgt voor een goed ondernemersklimaat en het houdt het gebied aantrekkelijk. Ook vervoer, zorg, digitaal netwerk en woningbouw werden genoemd als belangrijke punten voor de toekomst.

Wat is de voorzieningenkaart?
In de gemeente Oss staan veel maatschappelijke voorzieningen. Denk aan scholen, wijk- en dorpshuizen, sportvelden, gymzalen en sporthallen. Veel van deze voorzieningen zijn al wat ouder en moeten de komende jaren worden vervangen of gerenoveerd. Maar we zien ook dat we veel en soms te grote maatschappelijke gebouwen hebben. Dit komt onder andere doordat het aantal ouderen toeneemt en het aantal jongeren afneemt. De behoefte aan bepaalde voorzieningen kan hierdoor af- of juist toenemen. Daarnaast kunnen we ons afvragen of sommige activiteiten niet beter in andere gebouwen georganiseerd kunnen worden. Zeker als het de samenleving geld kost om een gebouw open te houden. De gemeenteraad moet hierover beslissen. Om de gemeenteraad hierbij te helpen, gaan we met de bewoners per wijk- en dorpencluster in gesprek over het thema leefbaarheid en de toekomst van de maatschappelijke voorzieningen.

Voor informatie over de  Voorzieningenkaart Cluster Ravenstein klikt u hier

Voor de demografiequiz klit u hier

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.oss.nl/voorzieningenkaart of neem contact op met Gemeente Oss, projectleider Desiree Meulenbroek. E-mail: d.meulenbroek@oss.nl, telefoon: 14 0412