SCHIETEN EN RADEN OP DE VOGEL DOOR SINT BARBARA GILDE

Op Hemelvaartsdag waren 138 schoten nodig om  de vogel uit de boom te laten tuimelen.

Gildebroeder Harry Hattink wist de vogel te verschalken.

Er was slechts één persoon die het juiste aantal heeft geraden.

Drie personen zaten er met 137 schoten kort bij.

De prijzen zijn geloot uit deze 16 personen, de uitslag hiervan is als volgt:

1e prijs       04141          € 50,00

2e prijs       04686          € 25,00

3e prijs       03875          € 10,00

4e prijs       04126          € 10,00

Deze prijzen zijn af te halen bij Harry Hattink

Drossaardstraat 4, Ravenstein