Heeft u afgelopen week schade geleden door de hagel? En dan met name aan de asbesthoudende golfplaten op uw dak? Let dan goed op! Deze platen mag u niet zomaar verwijderen. U moet daarvoor een melding doen bij de gemeente. Omdat er door hagel sprake is van een calamiteit hanteren gemeente Oss en omgevingsdienst Brabant Noord een verkorte procedure en kunt u sneller beginnen met het laten opruimen.

Hoe kunt u dit aanpakken?

  • Als u de platen wilt verwijderen, meld dat dan bij de gemeente Oss, bel 14 0412 en vraag naar de afdeling Vergunningen, Toezicht en handhaving. U kunt dit ook melden via oss.nl/digitaalloket
  • Laat een asbestinventarisatie doen door een hiervoor gecertificeerd bedrijf. Dit onderzoek bepaalt of er sprake is van vrijgekomen asbest. Het is mogelijk dat uw verzekering daarvan de kosten betaald. Bel daarvoor uw verzekering.
  • Wacht altijd de asbestinventarisatie af in verband met regelgeving, uw gezondheid en omgeving.

Meer informatie
Wilt u meer weten? Kijk dan op www.oss.nl/nieuws