Dorpsraad Ravenstein reikt tijdens de nieuwjaarsreceptie het ‘Raafje” uit. Dit is een onderscheiding voor mensen die zich actief inzetten voor Ravenstein, Huisseling, Neerlangel, Deursen, Demen, Dennenburg of Dieden.

In de oude gemeente Ravenstein wonen veel mensen die zich (belangeloos) inzetten voor de samenleving waarin iedereen mee kan doen of die ten goede komen van de inwoners.

Deze mensen verdienen het Raafje van Verdiensten.

Kandidaten die het Raafje hebben mogen ontvangen zijn:

2015 Jeugdwerk Ravenstein en Jeugdwerk Over d’n Dam

2016 Martin-Jan van Mourik en Riëtte van den Heuvel

2017 Henri Brands en Peter Roelofs

2018 Trudy Theunissen en Theo Schepens

2019 Zr. Cis Brands, Riet Geurts en Jacqueline van der Waarden

2020 Ben van Uden, Riet Wijnakker, Wim Kuijpers en Pim Spanjers.