Dinsdag 5 april kunnen bewoners, samen met de dorpsraadleden, praten over het plan van aanpak/prioritering van de nieuwe dorpsraad Ravenstein 2011-2014.

Verder zal er tijdens de openbare vergadering aandacht besteedt worden aan de Buurtdag 2011, die zal plaatsvinden op 24 september 2011.

Ook deze keer is er weer een spreekrecht voor het publiek over punten die niet op de agenda staan. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan kunt u dit voor de vergadering even melden bij de voorzitter.

Het zijn twee onderwerpen, in het belang van de bewoners en de saamhorigheid in de kern van Ravenstein. Des temeer een reden om de vergadering bij te wonen.

De dorpsraadvergadering begint om 20.00 uur in het oude Raadhuis in Ravenstein. Kijk voor de complete agenda onder het kopje Vergaderingen.

Dorpsraad Ravenstein