Jouw dorp leefbaarder?

Daar kun jij, met de provincie Noord-Brabant, voor zorgen! Doe mee aan de Brabantse Dorpen Derby! Kom met een prachtig, uniek, spectaculair of gewoon praktisch idee om van jouw dorp het meest leefbare dorp van Brabant te maken. De 10 beste plannen winnen elk 10.000 euro. Omroep Brabant besteedt aandacht aan de wedstrijd. En jouw dorp maakt kans op een prachtige hoofdprijs.Op www.brabant.nl/dorpenderby lees je hoe je mee kunt doen.Inschrijven kan tot 1 januari 2009.Stap in het strijdperk van de Brabantse Dorpen Derby en zet jouw dorp op de kaart!Noot Dorpsraad Ravenstein: uiteraard zijn ook de…Read more

Welkom!

Welkom op deze nieuwe website van Dorpsraad Ravenstein, online sinds 19 februari! Hier vind u het laatste nieuws en achtergrondinformatie over onze activiteiten. Wilt u op de hoogte blijven meld u dan [url=https://www.dorpsraadravenstein.nl/modules/evennews/index.php?action=subscribe]hier[/url] aan voor de nieuwsbrief. En geef hiernaast uw mening over een actuele kwestie. Graag tot ziens! Heeft u nieuws over uw woonomgeving dat interessant is voor deze website? Mail uw tekst en eventuele foto('s) naar redactie@dorpsraadravenstein.nl. Tekstlengte maximimaal 150 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te redigeren.Read more

Voorontwerp bestemmingsplan beschermd stadsgezicht Ravenstein

Dinsdag 17 april a.s. zal tijdens de openbare vergadering een toelichting worden gegeven door Constant Cortenbach en Haron van Creij van de gemeente Oss over de advies nota van inspraak en vooroverleg voorontwerp bestemmingsplan beschermd stadsgezicht Ravenstein. Uiteraard krijgt u de gelegenheid tot het stellen van vragen en kunt u gebruik maken van het spreekrecht voor publiek over niet- agendapunten. Kortom een interessante avond voor alle inwoners. De dorpraadsvergadering begint om 20.00 uur in het oude Raadhuis in Ravenstein. Kijk voor de complete agenda onder het kopje vergaderingen. Wij hopen u met velen te mogen ontmoeten. Dorpsraad RavensteinRead more

Inrichting openbare ruimte “stadje”

Dinsdag 8 februari geeft Tonnie van Hooff van de gemeente Oss een toelichting op de verbeteringsvoorstellen materialisatie inrichting openbare ruimte “stadje”  U kunt tijdens deze vergadering, kennismaken met de nieuwe dorpsraadleden.  Wilt u toelichten dat een onderwerp niet op de agenda staat? Neemt u dan gebruik van het spreekrecht voor publiek over niet- agendapunten. Denk met ons mee en blijf op de hoogte van de activiteiten van de Dorpsraad. We zijn er tenslotte voor U! Een reden om de dorpsraadvergadering bij te wonen. De dorpraadsvergadering begint om 20.00 uur in het oude Raadhuis in Ravenstein. Kijk voor…Read more

Heeft u nieuws? Mail het ons?

Heeft u nieuws over Huisseling dat interessant is voor deze website? Mail uw tekst en eventuele foto('s) naar redactie@dorpsraadravenstein.nl . Tekstlengte maximimaal 150 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te redigeren.Read more

Ontwerpplan Bolwerkroute

De bolwerkroute bestaat uit acht projecten binnen en acht projecten buiten de grachten. De concrete aanleiding voor ontwerpplan bolwerkroute was dat de bolwerken nauwelijks nog als voormalige vestingwerken te herkennen zijn. De samenhang tussen de verschillende onderdelen zijn in de loop van de tijd vertroebeld. Streven om het kwaliteitsniveau van de binnenstad door te zetten in de bolwerken en de bolwerken weer herkenbaar te maken.Er zijn grote verschillen tussen de binnen- en de buitenzijde van de grachten. De binnenzijde is verkaveld en de buitenzijde is grotendeels openbaar. De functies van het scoutinggebouw en…Read more