Ontwerpplan Bolwerkroute

De bolwerkroute bestaat uit acht projecten binnen en acht projecten buiten de grachten. De concrete aanleiding voor ontwerpplan bolwerkroute was dat de bolwerken nauwelijks nog als voormalige vestingwerken te herkennen zijn. De samenhang tussen de verschillende onderdelen zijn in de loop van de tijd vertroebeld. Streven om het kwaliteitsniveau van de binnenstad door te zetten in de bolwerken en de bolwerken weer herkenbaar te maken.Er zijn grote verschillen tussen de binnen- en de buitenzijde van de grachten. De binnenzijde is verkaveld en de buitenzijde is grotendeels openbaar. De functies van het scoutinggebouw en…Read more