CULTUREEL RELIGIEUS ERFGOED EN ST. LUCIAKERK RAVENSTEIN

Dinsdagavond 6 maart wordt door Henriëtte Renders, Raadslid D66 afdeling Oss en tevens inwoner van Ravenstein, een thema-avond georganiseerd voor alle inwoners van Ravenstein e.o. Gemeente Oss heeft ruim zestig kerken en kloosters waarvan een aantal in de toekomst een andere bestemming zullen moeten krijgen. Intussen staat de st. Luciakerk in Ravenstein alweer 1,5 jaar leeg. Inwoners willen weten hoe het nu zit met de renovatie. Er heerst veel onzekerheid. Wat is de toekomstige functie van de st. Luciakerk, naast de n.t.b. kerkdiensten?  ALLE inwoners van Ravenstein e.o. worden uitgenodigd om met elkaar…Read more

ONS WELZIJN ORGANISEERT INFORMATIEAVOND BUITENSPEELDAG OSS

Ook dit jaar mogen kinderen weer voor een middag veilig op straat spelen. Dit kan op de Landelijke Buitenspeeldag. Op dinsdag 27 februari is er een informatieavond over de Buitenspeeldag in het Talentcentrum, Berghemseweg 8b, in Oss. De avond is bedoeld voor iedereen die een buitenspeeldag wil organiseren. Op woensdag 13 juni is het Landelijke Buitenspeeldag. Ook in de hele gemeente Oss. Tijdens deze dag worden in heel Nederland straten afgesloten voor het verkeer. Kinderen krijgen zo een echte speelstraat. Tevens is deze dag ook een protest tegen de gevaren in het verkeer…Read more

ZWEMVEILIGHEID

Nederland is een echt waterland. Kijk maar eens om u heen. In uw woonwijk zijn vast sloten, watertjes en vijvers te vinden. En wat dacht u van de Maas? Water is leuk om in te spelen en te sporten. Om veilig plezier te hebben van al dat water is het belangrijk dat uw kind leert zwemmen. In deze brochure leest u hoe dat in de gemeente Oss is geregeld.Read more

THEMA-AVOND: ARBEIDSMARKT

De ontwikkeling van de robot zit in een stroomversnelling en is niet meer tegen te houden. Heb jij later nog wel een baan? Wat kan een robot eigenlijk? Denk jij hier ook wel eens over na? Kom 6 februari naar het gemeentehuis van Oss en laat je informeren door verschillende sprekers. Kom niet alleen luisteren maar praat vooral mee! Jouw stem telt! De fractie van D66 organiseert een unieke activiteit ’robots en arbeidsmarkt’ die wij, speciaal voor jongeren, organiseren op 6 februari in het gemeentehuis. Deze bijeenkomst is voor iedereen gratis toegankelijk. 18:30…Read more

TWEEDE DAGCOÖRDINATOR VOOR VOEDSELBANK OSS

Tweede Coördinator 16 uur per week, iemand die nauw samenwerkt met de reeds aanwezige coördinator Over de organisatie: De Voedselbank Oss en omgeving verstrekt gekregen voedsel gratis aan de armste mensen in onze regio en doet dat uitsluitend met (45) vrijwilligers. Wekelijks verstrekken wij aan ca 180 gezinnen één keer per week een voedselpakket en wel op donderdag. Korte omschrijving werkzaamheden: De coördinator ontvangt direct leiding van het bestuur en stuurt de vrijwilligers aan die aanwezig zijn. Gemiddeld zijn dit er 15 tot 20 vrijwilligers per dag.De coördinator is mede verantwoordelijk voor de organisatie van…Read more

UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN WONINGBOUW

Tijdens de openbare vergadering op dinsdag 30 januari 2018 worden er een tweetal onderwerpen gepresenteerd. Stand van zaken en doorkijk in project Meanderende Maas, traject Ravenstein-Lith, door Anne Zaadnoorddijk. Presentatie uitbreidingsmogelijkheden woningbouw kern Ravenstein door stedenbouwkundig bureau Pouderoyen te Nijmegen. Bij agendapunt 2 zullen aanwezig zijn de wethouders Ruimtelijke Ordening en Woningbouw, respectievelijk de heren J. van der Schoot en G. Wagemakers. U bent van harte welkom in Vidi Reo, van Kesselplaats 2, Ravenstein. De vergadering begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat de koffie/thee voor u klaar. Met vriendelijke groet, Namens…Read more

DORPSRAAD: IETS VOOR JOU?

Als dorpsraadslid benader, activeer en motiveer je medebewoners om samen ideeën en plannen waar te maken. Ook de gemeente betrekt de wijk- of dorpsraad bij vragen of ontwikkelingen over de leefbaarheid en veiligheid in jouw wijk of dorp. Jouw kennis en ervaring gebruik je in deze gesprekken. Daarnaast adviseert de dorpsraad het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss. Zo wordt je dorp nóg fijner om te wonen! Géén verkiezing Je bent dorpraadslid voor een periode van vier jaar: maart 2018 tot en met februari 2022. Een onafhankelijke commissie selecteert de…Read more

NIEUWJAARSRECEPTIE DORPSRAAD

Ondanks dat de post de uitnodigingen veel te laat bezorgd heeft, terwijl deze ruim voor de Kerstdagen zijn verstuurd, was het toch een mooie opkomst en een geslaagde avond. Ieder jaar houdt de dorpsraad zijn receptie op een van de horecagelegenheden in het dorpsraadgebied Ravenstein. Dit jaar werd gekozen voor Onder d’n Plag. Na de speech van voorzitter Wil Princen, die het jaar 2017 kort heeft samengevat, waarin veel is gebeurd, kijken we met z’n allen weer vooruit met o.a. de ontwikkelingen rondom woningbouw in Ravenstein. In maart 2018 zijn er weer verkiezen…Read more

SCHOONMAKERS AFVALCONTAINERS AAN DE DEUR? DIT ZIJN GEEN MEDEWERKERS VAN DE GEMEENTE OSS!

De laatste tijd bellen mensen bij inwoners van gemeente Oss aan om een contract aan te bieden voor de schoonmaak van de afvalcontainers. Zij stellen zich voor als medewerkers van de gemeente Oss. Maar dat zijn ze niet. De gemeente Oss maakt geen containers schoon. Komen deze mensen aan uw deur? Vraag dan altijd naar een identiteitsbewijs, vul niets in, teken geen contract. En neem contact op met de politie, tel 0900 8844.Read more

NIEUWJAARSRECEPTIE

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2018, waarin we samen werken aan een mooie toekomst in Ravenstein, Huisseling en Over d'n Dam. Tevens nodigen wij u uit voor onze Nieuwjaarsreceptie op dinsdag 9 januari 2018. Er worden Raafjes van verdiensten uitgereikt aan mensen die zich jarenlang inzetten voor de leefbaarheid van Ravenstein en de kernen. De receptie wordt gehouden van 20.00-22.00 uur in Onder d’n Plag, Osstraat 11, Demen. Dorpsraad Ravenstein Wil Princen, voorzitterRead more