APPARTEMENTEN KASTEELSEPLAATS

Wilt u meer informatie over de bouw van de appartementen op de Kasteelseplaats, dan kunt u de brochures halen bij de TIR (Toeristisch Informatie Centrum Ravenstein) St. Luciastraat 2  Read more

SUCCESVOLLE START VOORZIENINGENKAART RAVENSTEIN

Op 11 juni vond de startbijeenkomst plaats van de voorzieningenkaart in Ravenstein. Zo’n tachtig belangstellenden dachten in Vidi Reo mee over de leefbaarheid van Ravenstein en de kernen. Voorzitter van de Dorpsraad, Karin Sutherland, en wethouder Van Loon zijn zeer tevreden met de goede start van de voorzieningenkaart. Wethouder van Loon benadrukte dat hij leefbaarheid in het gebied erg belangrijk vindt. Na de zomer gaan we verder met de voorzieningenkaart. Wilt u op de hoogte blijven van het vervolg of actief meedenken en meewerken in de werkgroep? Stuur dan een mail naar Gemeente…Read more

WONINGBOUW DEURSEN-DENNENBURG?

Op zoek naar een woning in een rustige omgeving met vrij zicht op de groene landerijen? Dan is een woning in ’t Steenwerk wellicht iets voor u! Dornick B.V. heeft het voornemen om in Deursen-Dennenburg nabij Ravenstein verschillende  woningen te bouwen. De politiek heeft nog geen besluit genomen over de wenselijkheid van de ontwikkeling van deze woningen. Om een besluit te kunnen nemen is het noodzakelijk om in kaart te brengen of-en in welke mate er behoefte is aan deze woningbouw in Deursen-Dennenburg. De initiatiefnemer is dan ook benieuwd of er bij de…Read more

GESLAAGDE AVOND ZORG EN ZORGCOOPERATIE

Thema-avond Zorg en Zorgcoöperatie Ravenstein Ruim 250 belangstellenden waren dinsdagavond aanwezig op de thema-avond zorg van de Dorpsraad en de KBO van Ravenstein, waar een informatieavond werd belegd over het fenomeen zorgcoöperatie.  Dat er vanwege alle veranderingen in de zorg en de daaraan gekoppelde bezuinigingen iets moet gebeuren, daarvan is eenieder overtuigd. Wethouder Hendrik Hoeksema benadrukte dat het uitgangspunt blijft dat iedereen moet kunnen blijven meedoen. "Oss wil structurele veranderingen tot stand brengen in de organisatie van de zorg maar willen wel met zorginstanties zorg blijven leveren,” hield hij zijn gehoor voor. De vier…Read more

LID WORDEN VAN DE DORPSRAAD RAVENSTEIN

Waar dient u rekening mee te houden? Taakinhoud lid dorpsraad •   Bereidheid om zich voor buurt, kern of dorp actief in te zetten • Actieve en motiverende rol bij burgerparticipatie • Inventariseert wensen en behoeften met betrekking tot eigen leefomgeving • Initiatieven ontwikkelen vanuit aandachtsvelden zoals jeugdzaken / ruimtelijke ordening / woningbouw e.d. • Een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het wijkgericht werken binnen het dorp of kern • Een brugfunctie vervullen tussen de overheid en de burger Wat wordt verwacht? (1) • Algemeen belang dienen • Woonachtig in het werkgebied • Afspiegeling van dorp/stads samenstelling • Hoge mate van…Read more

GEEN MAATREGELEN OP DORPENWEG TUSSEN RAVENSTEIN EN DEURSEN

De SP-fractie in de gemeenteraad van Oss heeft vragen gesteld aan het college van B&W over het gevaarlijke rijgedrag op de Dorpenweg, tussen de rotonde bij Ravenstein en de rotonde bij Deursen. De SP-fractie stelt dat er ondanks het inhaalverbod en de dubbele doorgetrokken streep er soms toch wordt ingehaald. Dit is levensgevaarlijk. Door de bocht in de weg en de tunnelwanden is het weggedeelte onoverzichtelijk. Gezien de maximum snelheid van 50 en 60 km/uur en het korte wegvak, is er geen noodzaak om in te halen, zelfs niet bij landbouwverkeer. In het…Read more

BEWONERS BEHEREN BUURT

Hebt u ideeën voor de openbare ruimte in uw buurt? En wilt u deze samen met buurtbewoners uitvoeren? Kijk op www.oss.nl/bewonersbeherenbuurt of bel 14 0412.Read more

ZORG EN ZORGCOOPERATIE RAVENSTEIN

Dorpsraad Ravenstein en de KBO Ravenstein nodigen u uit voor een voorlichtingsavond over zorg en zorgcoöperatie en een nieuwe tendens om zelf het heft in handen te nemen, op dinsdag 13 mei in Vidi Reo, Van Kesselplaats 2 in Ravenstein.   De avond is belangrijk voor alle inwoners van Ravenstein en de kernen, voor jong en oud!   Na de oprichting van de Zorgcoöperatie Landerd en Herpen, willen de Dorpsraad en KBO Ravenstein nu onderzoeken in hoeverre de oprichting van een zorgcoöperatie in Ravenstein wenselijk is. Wij nodigen u hiermee van harte uit…Read more

BOUW SAMEN MET ONS JE DROOMHUIS!

  Op de locatie Dorpenweg 31 te Deursen-Dennenburg is tot voor kort een varkenshouderij geëxploiteerd. De percelen liggen ten zuiden van de dorpen Deursen en Dennenburg. Er liggen hier bouwmogelijkheden voor een 15-tal woningen variërend van starterswoningen tot aan tweekappers en vrijstaande woningen. Samen zullen zij de stijl van een boerderijensemble gaan vormen. Reeds hebben diverse geïnteresseerde kopers zich aangemeld voor dit bouwproject. Samen zijn zij een vereniging (CPO vereniging) gestart. De te ontwikkelen woningen worden zoveel mogelijk naar eigen smaak en behoeften ontworpen, binnen de voorwaarde van het bestemmingsplan. Door het collectief…Read more

WMO (WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING) WAT BETEKENT HET VOOR U?

In 2015 komt de uitvoering van de WMO bij de gemeente terecht. Wat betekent deze overgang voor u?  Informatie hierover kreeg u op dinsdag 10 december 2013 om 20.00 uurtijdens de openbare vergadering van de Dorpsraad Ravenstein. WMO is er voor iedereen die (tijdelijke) zorg nodig heeft, jong of oud. De presentatie WMO van Marjo Karsmakers (Teamleider WMO) van de gemeente Oss en Willemien van Grinsven vindt u hier.   Dorpsraad RavensteinRead more