Verslag thema-avond wonen en vidi reo

Op 25 januari 2023 was er door de gemeente een thema-avond georganiseerd over wonen en de ''nieuwe'' Vidi Reo. Op deze avond waren de projectleiders aanwezig van beide projecten evenals wethouder Sydney van de Berg. Aan de hand van een PowerPoint presentatie werd het één en ander toegelicht. De beide PowerPoint presentaties zijn hieronder te bekijken. Verder is er ook een brief toegevoegd van het RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) welke is verstuurd aan het college van B & W van de gemeente Oss. Deze brief heeft betrekking op de nieuw te…Read more

Gezocht: bezorger huis-aan-huisblad Regio Oss

Regio Oss is een huis aan huis blad met daarin o.a. allerlei informatie vanuit de gemeente Oss naar de bewoners. En daar staan best wel nuttige dingen tussen zoals vergunningen en informatie over energie. In ons gebied komt dit blad bijna huis-aan-huis. Er is echter nog 1 wijk waar dit niet het geval is. Er wordt nog een bezorger gezocht voor omgeving Van Coothweg, Marktstraat, Kolonel Wilsstraat, Nieuwstraat en Brouwerijstraat. Deze wijk omvat in totaal zo’n 225 adressen. Bezorging is 1x per week op woensdag en u kunt de bezorging doen op uw…Read more

Informatiebijeenkomst bouwplannen Stationskwartier

De gemeente Oss houdt op woensdag 25 januari a.s. een informatiebijeenkomst over de woningbouwplannen voor het Stationskwartier in Ravenstein. De bijeenkomst vindt plaats in Vidi Reo aan de Van Kesselplaats 2 in Ravenstein en start om 19.30 uur. De zaal is vanaf 19.00 uur geopend. Vooraf aanmelden is niet nodig. Tijdens de bijeenkomst wordt u bijgepraat over de plannen. Wat is er de afgelopen tijd allemaal gedaan en welke stappen worden de komende tijd gezet. Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen. Kent u mensen die ook graag geïnformeerd worden over de…Read more

1e deelkast geplaatst in Ravenstein

Overal zouden deelkasten moeten staan; een Deelkast verbindt en ondersteunt. Steeds meer mensen komen in de financiële problemen door de stijgende prijzen van de dagelijkse boodschappen en energie. Ook in buurten waar je dit niet zou verwachten hebben mensen het financieel zwaar. Deelkast is een kast waar houdbare levensmiddelen ea hygiënische producten in staan. Het is een soort mini-voedselbankje waar je geen lid van hoeft te zijn. De Deelkast is vooral bedoeld als steun voor wie het (momenteel) wat minder goed heeft. Het idee is om elkaar te helpen is: NEEM wat je…Read more

Raafje van Verdiensten 2022

Tijdens de geslaagde oudjaarsreceptie in Onder d’n Plag werden er onder andere 3 Raafjes uitgereikt. Vanwege corona was het alweer een tijdje geleden vandaar dat er deze keer 3 Raafjes zijn uitgereikt. Een Raafje wordt uitgereikt aan mensen die zich actief en belangeloos inzetten voor de gemeenschap in het gebied van Dorpsraad Ravenstein. Dit jaar viel de keuze op de volgende personen. Albert van de Bergh kreeg zijn Raafje vanwege zijn jarenlange inzet voor o.a. Voetbalvereniging Ravenstein en voor de biljartvereniging. Gerda van Orsouw is al jaren actief voor o.a. de korfbalvereniging en…Read more

Blink wordt Voor mekaar: ONS welzijn

Afgelopen jaren hebben we met veel trots onbetaalde zorg in Noordoost Brabant geleverd. Dit in samenwerking met vele vrijwilligers die zich inzetten voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of sociale beperking en mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Het doel is om hiermee de mantelzorger te ontlasten en de hulpvrager ondersteuning te bieden bij het participeren in de samenleving. We gaan door We stoppen niet, de ondersteuning blijft bestaan maar dan onder een andere naam: Voor mekaar ONS welzijn. Want Voor mekaar zorgt ervoor dat mensen die hulp nodig hebben en mensen die…Read more

Mantelzorgers uitgebreid in het zonnetje gezet

RAVENSTEIN - Er is al vele jaren op allerlei manieren aandacht besteed aan de Dag van de Mantelzorg op 10 november, dit jaar was het mogelijk elkaar weer te ontmoeten. Deze dag is bedoeld om mantelzorgers in het zonnetje te zetten en te bedanken voor hun vaak onzichtbare inzet.  Op woensdagmiddag 9 november heeft Samen Sterker* de mantelzorgers van Ravenstein en omgeving in het zonnetje gezet. In het wijkgebouw VidiReo was er een samenzijn, met lekkere wafels, gezelligheid, ontmoeten en speciaal geschreven gedichten met als thema mantelzorg. De meeste mantelzorgers kennen elkaar en…Read more

VidiReo, hoe staat het er voor!!

9 November 2022 was er een openbare vergadering van de Dorpsraad Ravenstein. Eén van de hoofdonderwerpen was de stand van zaken over de ''nieuwe'' VidiReo. Tijdens deze vergadering gaf Trudo van Oosteren een uiteenzetting van alles wat er tot nu toe was gebeurd. Daarbij werden ook een aantal sheets vertoond met o.a. een tijdspad tot nu toe en ook wat schetsen van het gebouw. Op verzoek is dit allemaal gebundeld en in een bestand bij elkaar gezet zodat het een overzichtelijk geheel is geworden. Als je hieronder op VidiReo klikt dan komt de…Read more

Oss waardeert mantelzorgers!

10 november vierde Nederland de Dag van de Mantelzorg. Ook in de gemeente Oss worden mantelzorgers gewaardeerd voor hun inzet. De gemeente Oss nodigt mantelzorgers van harte uit voor het Kerstcircus in Oss. Vorige week nodigde wethouder Thijs van Kessel de eerste mantelzorger persoonlijk uit. Thijs van Kessel, wethouder Zorg en Welzijn in de gemeente Oss: ‘Ik zie en waardeer enorm wat u als mantelzorger doet. Door uw inzet kan degene voor wie u zorgt langer in zijn of haar eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Mantelzorg overkomt u en ook al doet u…Read more

Maandag 12-12-2022 oudjaarsreceptie in Onder d’n Plag

Dit jaar een ''oudjaarsreceptie'' in plaats van een ''nieuwjaarsreceptie''. Gewoon om samen het jaar op een gezellige manier af te sluiten. Dit jaar is dorpshuis Onder d'n Plag de plek waar dit plaats gaat vinden. De receptie begint om 19.30 uur en zal omstreeks 22.00 uur eindigen. Er worden Raafjes van verdiensten uitgereikt aan mensen die zich jarenlang inzetten voor de leefbaarheid van Ravenstein en de kernen. Dorpsraad RavensteinRead more