OPENBARE VERGADERING DORPSRAAD RAVENSTEIN

Wat zijn wij blij dat de maatregelen omtrent het COVID-19 virus weer worden versoepeld per 25 september 2021. Dit geeft ons als dorpsraad weer de gelegenheid om een openbare vergadering te beleggen. Wij nodigen u uit om deze vergadering bij te wonen en wel op dinsdag 5 oktober om 20.00 uur in Onder d’n Plag in Demen. Tijdens de openbare vergadering wordt u bijgepraat over de volgende onderwerpen: 1. Vidi Reo2. Kerk en Pastorie3. Woningbouw, o.a. Kolkske, Klooster, Hooghuis, Stationskwartier4. Sport5. Mobiliteit, o.a. A50, Dorpenweg en Maasdijk6. Thema-avond alcohol en drugs7. Raadhuis8. Toegekende…Read more

LOTERIJFONDS GAAT IN HOGER BEROEP

Bijgaand een persbericht van het Loterijfonds Ravenstein betreffende het instellen van hoger beroep bij de Apostolische Signatuur in Rome. Tevens de aankondiging van een openbare bijeenkomst van het Loterijfonds op 6 oktober ter toelichting van het hoger beroep, alsmede de visie van het Loterijfonds op de toekomst van de kerk. Klik hier voor het persbericht en de uitnodiging voor de bijeenkomst.Read more

BUURTBEMIDDELING LOST AL 25 JAAR BURENRUZIES SUCCESVOL OP

De maand september staat in het teken van het 25-jarig bestaan van buurtbemiddeling. Volgens een inschatting van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) werden in die tijd ruim 180.000 conflicten tussen buren gemeld bij de buurtbemiddelingsorganisaties. Het lukt buurtbemiddelaars om in 7 van de 10 situaties buren te helpen naar een oplossing voor hun probleem.   “ONS welzijn houdt zich bezig met buurtbemiddeling in Oss. We weten dat burenruzies veel invloed hebben op de leefbaarheid in wijken. Als je een conflict hebt met je buren, dan zit je thuis niet lekker meer…Read more

DOE JIJ MEE MET WORLD CLEANUP DAY?

Op zaterdag 18 september 2021 is het zover! Dan is het World Cleanup Day. Meer dan 180 landen geven de wereld een grote schoonmaakbeurt, met als doel: zoveel mogelijk zwerfafval opruimen.  Dat levert een schonere omgeving op en geeft een prachtig, wereldwijd signaal dat iedereen een belangrijke bijdrage kan leveren! Doe je mee?Ook alle inwoners van gemeente Oss kunnen meedoen. Je kiest zelf waar en met wie je gaat opruimen. NL Schoon legt natuurlijk graag vast wie er allemaal meedoen en wat we allemaal opruimen. Zet je actie op de kaart via www.supportervanschoon.nl.…Read more

CAFÉ BREIN UDEN/VEGHEL EN OSS – IN BALANS MET MANTELZORG

Wanneer u mantelzorger bent van iemand met Niet Aangeboren Hersenletsel kan er veel op u af komen. Naast het zorgen voor een naaste kunnen er veel vragen en regelzaken zijn. Soms ziet u door de bomen het bos niet meer en dreigt u overbelast te raken. Hoe kunt u toch in balans blijven en uw zorgtaken blijven combineren met andere dagelijkse bezigheden? Dit thema staat centraal tijdens de bijeenkomsten georganiseerd door Café Brein op maandag 27 september 2021 in Uden en op dinsdag 28 september 2021 in Oss. Café Brein is een trefpunt…Read more

RESULTAAT ENQUÊTE HERBESTEMMING LUCIAKERK

Ruim 600 respondenten hebben aangegeven welke voorkeur ze hebben. 80% van de deelnemers kiest voor evenementen en muziekconcerten. 18% van de deelnemers hecht aan de eucharistieviering of eredienst in de Luciakerk. De enquête werd gehouden om te peilen welke wensen er binnen de Ravensteinse gemeenschap leven. De Luciakerk is immers van ons allemaal. Het feit dat er binnen 2 weken al meer dan 400 respondenten waren, geeft aan dat de Lucia veel Ravensteiners aan het hart gaat. Stichting Anna Lucia Ravenstein heeft met de thema's beleving, bezinning, bezieling diverse geschikte potentiële activiteiten in kaart gebracht om…Read more

RAVENSTEINBOUWT

De afgelopen tijd zijn door de gemeente plannen naar buiten gebracht om te gaan bouwen in Ravenstein. Naar aanleiding hiervan is er een groep opgericht die de belangen van de woningzoekende Ravensteiners vertegenwoordigd. Zij hebben dit gedaan door de vraag en de wensen op het gebied van woningbouw te inventariseren met behulp van een enquête. Een deel van de informatie hebben zij samengevat in een flyer. Met het CPO project hopen zij dat ze zoveel mogelijk huizen kunnen bouwen die aansluiten op de wensen van de leden van de vereniging. Het kan dus zo…Read more

SINT LUCIAKERK RAVENSTEIN

Bij decreet van 5 juni 2020 werd de Sint Luciakerk te Ravenstein (anno 1735) door de bisschop van 's-Hertogenbosch aan de eredienst onttrokken. Dat geschiedde op verzoek van het bestuur van de parochie Heilige Johannes de Doper te Schaijk. Tegen dat besluit van de bisschop heeft Stichting Loterijfonds Ravenstein (anno 1729), de bouwer van de kerk, beroep aangetekend bij de Congregatie voor de Clerus te Rome. Zie www.loterijfondsravenstein.info/actueel voor de uitspraak van de Congregatie voor de Clerus en het persbericht dat het Loterijfonds naar aanleiding daarvan heeft doen uitgaan.Read more

NOSTALGISCHE KERMIS JAN CUNENPARK EN KERMISPARK RUSHEUVEL VAN START OP DONDERDAG 12 AUGUSTUS

Op donderdag 12 augustus 2021 begint de kermis in Oss. Vanwege corona op twee plaatsen, net als in 2020: in het park van museum Jan Cunen en aan de Rusheuvel. Om 12.00 uur opent wethouder Van Kessel de nostalgische kermis in het Jan Cunenpark. Een uur later, om 13.00 uur, is het Kermispark Oss aan de Rusheuvel aan de beurt. Bij de opening van het kermispark zorgt Milko Renz voor een vrolijke noot door wethouder Van Kessel te helpen bij het bewaken van 1,5 meter. De kermis duurt tot en met 18 augustus.…Read more

JE CV-KETEL BIJVULLEN EN ONTLUCHTEN VOOR STOOKSEIZOEN BEGINT

Hoe hoog is de druk op jouw ketel?Ieder jaar moet je even controleren of de druk op je cv-ketel nog tussen de 1,5 en 2 bar is. Voor het stookseizoen. Nu dus! Ontluchten en bijvullen kun je zelf. Net als de eco-knop aanzetten en de temperatuur van je cv-ketel lager zetten.  Je CV verwarmt het water voor je kraan en douche (tapwater) èn het water voor het verwarmen van je huis. De eco-knop bespaart energie bij het verwarmen van je tapwater. Je bespaart energie op je verwarming wanneer je de cv op een…Read more