Gemeente Oss roept alle organisatoren van vergunningplichtige evenementen op om hun evenement voor 2017 aan te melden voor de jaarkalender evenementen. De gemeente heeft de jaarkalender opnieuw ingesteld, om er voor te zorgen dat evenementen in Oss goed en veilig verlopen.

Na de wijziging van het  evenementenbeleid begin 2015 was de jaarkalender alleen nog bedoeld voor de risicovolle evenementen. Onder andere op verzoek van organisatoren gaan we de kalender weer instellen voor alle vergunningplichtige evenementen.

Goed en veilig verloop evenementen
Evenementen dragen bij aan een levendige gemeente, een positief imago van de stad en stimuleren de economie. De gemeente verleent vergunningen om te zorgen voor een goed en veilig verloop. Organisatoren moeten daarom uiterlijk 12 weken voor het evenement een vergunning aanvragen. Gemeente Oss roept nu organisatoren op om hun evenement voor 2017 aan te melden voor de jaarkalender evenementen.

Samen kijken naar mogelijkheden
De jaarkalender geeft een overzicht van de evenementen die plaatsvinden gedurende het jaar. Burgemeester Buijs-Glaudemans legt uit: ‘De jaarkalender evenementen geeft de gemeente een overzicht van de vergunningplichtige evenementen voor het aankomende jaar. Dit heeft meerdere voordelen. We kunnen tijdig in gesprek met organisatoren samen met hulpdiensten om te komen tot een goed en veilig evenement. Noodzakelijke inzet van hulpdiensten en toezicht kunnen op tijd worden ingepland. En zeker niet onbelangrijk, de omwonenden van een evenementen weten veel eerder dat het plaatsvindt en kunnen hierop nog reageren.’

Aanmelden
De gemeente roept de organisatoren op hun evenementen vóór 1 december 2016 aan te melden voor de jaarkalender evenementen 2017. U kunt hiervoor het digitale meldingsformulier jaarkalender evenementen gebruiken dat u kunt op digitale loket onder ‘evenementen’.

Let op!
Als organisator moet u voor uw evenementen evengoed uiterlijk 12 weken voor aanvang van uw evenement een complete evenementenvergunning aanvragen. Eerder mag natuurlijk ook altijd. Organisatoren die een vergunning te laat aanvragen, lopen het risico dat hun evenement niet door kan gaan.