Waar dient u rekening mee te houden?

Taakinhoud lid dorpsraad

   Bereidheid om zich voor buurt, kern of dorp actief in te zetten

 Actieve en motiverende rol bij burgerparticipatie

 Inventariseert wensen en behoeften met betrekking tot eigen leefomgeving

Initiatieven ontwikkelen vanuit aandachtsvelden zoals jeugdzaken / ruimtelijke ordening / woningbouw e.d.

 Een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het wijkgericht werken binnen het dorp of kern

 Een brugfunctie vervullen tussen de overheid en de burger

Wat wordt verwacht? (1)

 Algemeen belang dienen

 Woonachtig in het werkgebied

 Afspiegeling van dorp/stads samenstelling

 Hoge mate van betrokkenheid

 Bereidheid energie en tijd te investeren

Interesse of kennis van taakgebieden (2)

 Jongeren

 Ouderen

Openbare ruimtes

 Ruimtelijke ordening

 Verenigingen en subsidies

 Wonen

 Onderwijs

 Sociaal cultureel werk

Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en maatschappelijke ontwikkelingen (3)

 Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling

  Een A-politieke opstelling

Geboden wordt:

 Een gemeente die wijkgericht werken hoog in haar vaandel heeft staan.

 Ervaren en enthousiaste adviseurs om je heen

 Een boeiende functie midden in de samenleving

 Volop leuke en plezierige contacten met bewoners en professionals

Invloed op de kwaliteit van de leefbaarheid in de stad / dorp /   buurt

Vergoeding

Voor meer informatie:

kunt u contact opnemen met de wijkcoördinator Willem van Hoogstraten

  Tel: 0412-629369

 of via e-mail    w.van.hoogstraten@oss.nl