Dorpsraad Ravenstein: sámen werken aan de leefbaarheid
Gemeente Oss wil bewoners betrekken bij ontwikkelingen en knelpunten in de directe woonomgeving, waarbij het thema leefbaarheid centraal staat. Om dit te realiseren én om de afstand tussen de gemeente en bewoners te verkleinen zijn wijk- en dorpsraden aangesteld, waaronder Dorpsraad Ravenstein. Het werkgebied van Dorpsraad Ravenstein omvat de kernen Demen, Deursen-Dennenburg, Dieden, Huisseling, Neerlangel en Ravenstein met in totaal zo’n 4.750 inwoners. Een van de taken van Dorpsraad Ravenstein is het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van B & W.

 

Mari van Roosmalen

Mari van Roosmalen

Voorzitter, aandachtsdorpsraadslid Huisseling, ruimtelijke ordening, wonen en accommodaties, openbare ruimte,  cultuur en recreatie en leefbaarheid in en om Ravenstein Tel 06 – 13 18 94 77. Mailto: mari@dorpsraadravenstein.nl 

Fons Giesbers

Fons Giesbers

Vicevoorzitter, Aandachtsdorpsraadslid Ravenstein, ruimtelijke ordening, wonen en accommodaties, openbare ruimte,  leefbaarheid in en om Ravenstein. Tel 06 – 41 11 63 07 . Mailto:fons@dorpsraadravenstein.nl 

Jacqueline van der Waarden

Jacqueline van der Waarden

Secretaris, websitebeheer, PR, cultuur en recreatie, aandachtsdorpsraadslid Huisseling, burgerparticipatie, zorg,  leefbaarheid in en om Ravenstein. Tel 06 – 14 79 02 12. Mailto:jacqueline@dorpsraadravenstein.nl

Hein Peters

Hein Peters

Aandachtsdorpsraadslid Ravenstein, sport algemeen, economische zaken, infrastructuur (o.a. A50, Dorpenweg), leefbaarheid in en om Ravenstein. Tel 06-10 44 14 47. Mailto:hein@dorpsraadravenstein.nl

Theo Schepens

Theo Schepens

Penningmeester, burgerparticipatie, aandachtsdorpsraadslid DDDDN, sport algemeen, zorg, leefbaarheid in en om Ravenstein. Tel. 06-30 25 91 72. Mailto:theo@dorpsraadravenstein.nl

Gerald van Huisseling

Gerald van Huisseling

Cultuur en recreatie, aandachtsdorpsraadslid DDDDN, natuur en milieu, migranten, infrastructuur (o.a. A50, Dorpenweg) en leefbaarheid in en om Ravenstein. Tel. 06 – 15 45 18 49.  Mailto:gerald@dorpsraadravenstein.nl 

Geert van Boxtel

Geert van Boxtel

Wijkcoördinator gemeente Oss. Tel.nr. 14 0412 Mailto:g.van.boxtel@oss.nl

 

Judith Swinkels

Judith Swinkels

Wijkcoördinator Oss. Telefoonnummer 140412  Mailto:j.swinkels@oss.nl