Dorpsraad Ravenstein: sámen werken aan de leefbaarheid
Gemeente Oss wil bewoners betrekken bij ontwikkelingen en knelpunten in de directe woonomgeving, waarbij het thema leefbaarheid centraal staat. Om dit te realiseren én om de afstand tussen de gemeente en bewoners te verkleinen zijn wijk- en dorpsraden aangesteld, waaronder Dorpsraad Ravenstein. Het werkgebied van Dorpsraad Ravenstein omvat de kernen Demen, Deursen-Dennenburg, Dieden, Huisseling, Neerlangel en Ravenstein met in totaal zo’n 4.750 inwoners. Een van de taken van Dorpsraad Ravenstein is het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van B & W.

 

Ina Kok-Neehoff

Ina Kok-Neehoff

Voorzitter, PR en communicatie, economische zaken en aandachtsdorpsraadlid Huisseling
Tel. 06-30621466
Mailto: ina@dorpsraadravenstein.nl

Theo Schepens

Theo Schepens

Secretaris, aandachtsdorpsraadslid DDDDN, sport algemeen, jeugd en cultuur, natuur en milieu.
Tel. 06-30 25 91 72.
Mailto:theo@dorpsraadravenstein.nl

Gerald van Huisseling

Gerald van Huisseling

Penningmeester, jeugd en cultuur, aandachtsdorpsraadslid DDDDN, natuur en milieu, orde en openbare veiligheid, infrastructuur (o.a. A50, Dorpenweg), wijkgericht werken.
Tel. 06 – 15 45 18 49. 
Mailto:gerald@dorpsraadravenstein.nl 

Ella de Wildt

Ella de Wildt

Vice voorzitter, wijkgericht werken, PR en communicatie, infrastructuur (o.a A50 en dorpenweg), aandachtsdorpsraadlid Ravenstein
Tel. 06-50217904
Mailto: ella@dorpsraadravenstein.nl

 

Mari van Roosmalen

Mari van Roosmalen

Ruimtelijke ordening, aandachtsdorpsraadslid Huisseling, openbare ruimte, woningbouw en sport.
Tel. 06- 131894 77.
Mailto: mari@dorpsraadravenstein.nl 

Fons Giesbers

Fons Giesbers

Aandachtsdorpsraadslid Ravenstein, woningbouw, openbare ruimte, orde en openbare veiligheid, ruimtelijke ordening en economische zaken.
Tel. 06 – 41 11 63 07 .
Mailto:fons@dorpsraadravenstein.nl