Thema-avond Zorg en Zorgcoöperatie Ravenstein 

Ruim 250 belangstellenden waren dinsdagavond aanwezig op de thema-avond zorg van de Dorpsraad en de KBO van Ravenstein, waar een informatieavond werd belegd over het fenomeen zorgcoöperatie. 

Dat er vanwege alle veranderingen in de zorg en de daaraan gekoppelde bezuinigingen iets moet gebeuren, daarvan is eenieder overtuigd. Wethouder Hendrik Hoeksema benadrukte dat het uitgangspunt blijft dat iedereen moet kunnen blijven meedoen. “Oss wil structurele veranderingen tot stand brengen in de organisatie van de zorg maar willen wel met zorginstanties zorg blijven leveren,” hield hij zijn gehoor voor.

De vier huisartsen die Ravenstein telt, presenteerden een voordracht waarin duidelijk werd aangetoond dat de bevolkingssamenstelling en vergrijzing zodanige vormen aannemen dat toenemende zorgvragen niet uit kunnen blijven. Het viertal prikkelde het publiek met enkele sprekende voorbeelden van zorgproblematiek.

Tijdens de avond was ook dhr. van Sambeek aanwezig van de zorgcoöperatie “Tot uw dienst” om uitleg te geven over de zorgcoöperatie in Laarbeek.

Middels enquêteformulieren konden de aanwezigen na afloop aangeven of zij zich wilden gaan inzetten voor de oprichting van een zorgcoöperatie.

Mocht u niet bij de avond aanwezig zijn geweest of wilt u de presentaties nog eens rustig doornemen, dan kunt u deze bekijken op onze website www.dorpsraadravenstein.nl.Ook het enquêteformulier kunt u via onze website downloaden en inleveren, indien mogelijk voor 1 juli bij de TIR of bij het huis van ontmoeting Onder d’n Plag in Demen.

Dorpsraad Ravenstein
KBO Ravenstein