Boodschappen doen en medicijnen ophalen
Rini Arts 06-57 32 44 84
Henk v.d. Giessen: 0486-413 318
boodschappen@zorgcooperatieravenstein.nl

Klussen
Wim Kuijpers 0486-411 135
klussen@zorgcooperatieravenstein.nl

Ontmoeten
Willie Peters 06-52 59 29 94
Tineke Brouwer 0486-416 634
ontmoeten@zorgcooperatieravenstein.nl

Vervoer
Marcel Verwoert 06-23 74 07 47
vervoer@zorgcooperatieravenstein.nl

Meer informatie bij
Reginald Schoofs, secretaris tel 06-53 92 54 38
Jelle Massink, penningmeester 06-20 40 75 36
André Megens, voorzitter 06-24 64 47 55

E-mail: zorgcooperatieravenstein@gmail.com

IBAN: NL16 RABO 0306393182 Vereniging Zorgcoöperatie Ravenstein