Dorpsraad Ravenstein: sámen werken aan de leefbaarheid
Het werkgebied van Dorpsraad Ravenstein omvat de kernen Demen, Deursen-Dennenburg, Dieden, Huisseling, Neerlangel en Ravenstein met in totaal zo’n 4.750 inwoners. De gemeente gaat uit van behoorlijk bestuur en vanuit de dorpsraad beoogt men meerwaarde te hebben voor verbetering van de leefbaarheid. Een dorpsraad heeft geen beslissende maar wel een adviserende rol en we kunnen kritisch advies geven. Als dorpsraad nodigen we de bewoners dan ook uit om mee te denken,we kunnen die inbreng goed gebruiken.

Het is nu al weer geruime tijd dat de dorpsraad in Ravenstein actief is. Via de dorpsraden kunnen inwoners gericht hun stem laten horen wanneer zaken aan de orde zijn die het eigen dorp betreffen. Dorpsraadleden wonen zelf midden in de dorpsgemeenschap en weten over het algemeen goed wat er leeft in het dorp. Maar hoe zit dat dan: we hebben toch ook al een gekozen gemeenteraad. Wat voegen dorpsraden dan toe? De Gemeenteraad is belast met zeer veel aandachtsgebieden over de hele breedte van de gemeentepolitiek. Wij van onze kant zullen alles in het werk stellen het contact met onze achterban warm te houden. De dorpsraadleden in Ravenstein zijn is openbaar. Meer over de bestuursleden klik hier.  Contact? Mail ons op info@dorpsraadravenstein.nl

Wat doet de Dorpsraad Dorpsraad leden Vragen? Programma van de dorpsraad 2018-2022 Vergaderingen Verslagen Agenda Subsidiebeleid Ondersteuning