DORPSRAAD RAVENSTEIN ANNULEERT ALLE ACTIVITEITEN

Gezien de huidige maatregelen rondom het Coronavirus en het advies van het RIVM en het kabinet, heeft de dorpsraad besloten, alle activiteiten t/m 31 maart te annuleren.

Dit houdt in dat er géén spreekuren zullen plaatsvinden en geen vergaderingen worden bijgewoond.

Vanaf 1 april kijken wij hoe de stand van zaken is m.b.t. de maatregelen van het RIVM.

Mocht u een dringende vraag hebben, dan kunt u via mail of telefonisch contact opnemen met een van de leden of met het secretariaat. Op onze website staan de contactgegevens van alle leden.

Wij danken u voor uw begrip.

Met vriendelijke groet,

Namens de Dorpsraad Ravenstein
Mari van Roosmalen, voorzitter