Postadres
Dorpsraad Ravenstein
Van den Boogaardstraat 13
5371 BC Ravenstein

Heeft u een bijdrage voor deze website?
Heeft u nieuws over uw woonomgeving die interessant is voor deze website? Mail uw tekst en eventuele foto(‘s) naar redactie@dorpsraadravenstein.nl. Maximale tekstlengte 150 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te redigeren.

Secretariaat
Stuur alle correspondentie bij voorkeur per e-mail: snel en kostenbesparend! secretariaat@dorpsraadravenstein.nl 

Via info@dorpsraadravenstein.nl bereikt u alle dorpsraadsleden en het secretariaat.