Vrijdagmiddag 8 juni heeft de Osse coalitie haar akkoord voor 2018-2022 gepresenteerd: ‘Kansen zien, kansen pakken.’

Frank den Brok: ‘We gaan meer ruimte maken voor maatwerk. Bijvoorbeeld in de zorg, betekent het dat inwoners niet meer altijd alles krijgen wat we bieden, maar dat we nog beter kijken wat hier precies nodig is. Ook bij de openbare ruimte en bijvoorbeeld onze samenwerking met anderen gaan we kritisch kijken wat nodig is. Daarnaast wil het nieuwe college de komende jaren grote stappen zetten rond duurzaamheid, met name voor klimaat en energie, in het Osse centrum en bij andere belangrijke lopende dossiers.’

De beoogde nieuwe bestuurders zijn:

Burgemeester Wobine Buijs:
Openbare orde en veiligheid, dienstverlening, organisatie, bestuurlijke zaken, regionale samenwerking, stadspromotie, communicatie, global goals

Frank den Brok (VDG):
Financiën, belastingen, economie, bedrijventerreinen, haven, Heesch West, Pivot Park, grondbedrijf, vastgoed, voorzieningen, plan Walkwartier en cultuur

Johan van der Schoot (CDA):
Ontwikkeling buitengebied, natuur en landschap, toerisme en recreatie, openbare ruimte, bouwen en wonen, cultureel erfgoed, klimaat en energie

Thijs van Kessel (VVD):
Zorg, WMO, welzijn, gezondheidsbeleid, jeugd- en jongerenwerk, burgparticipatie, markten, kermissen, verenigingen, subsidies, evenementen

Joop van Orsouw (Beter Oss):
Ontwikkeling stedelijk gebied, stadscentrum, plan Walkwartier, woonbeleid / volkshuisvesting, stedenbouw, verkeer en vervoer, infrastructuur

Kees van Geffen (VDG):
Jeugdzorg, werk & inkomen, armoedebeleid, schuldhulpverlening, arbeidsmarkt, sociale werkvoorzieningen, onderwijs, Talentencampus, sport

De gemeenteraad benoemt op 14 juni de nieuwe wethouders en de nieuwe raadsleden van VDG, VVD, CDA en Beter Oss.

Hier vindt u het coalitieakkoord: www.oss.nl/coalitieprogramma