Dienstverlening Gemeentehuis Oss

‘Vrij binnenlopen’ en ‘op afspraak’  voortaan op verschillende tijden De dienstverlening aan de publieksbalies van Burgerzaken en Bouwen, Milieu en Leefomgeving van de gemeente Oss verandert. Vanaf 1 februari 2012 kunnen inwoners op werkdagen tussen 9 en 12 uur vrij binnenlopen bij deze balies. ’s Middags en op donderdagavond is bezoek alleen op afspraak mogelijk. Scheiding tussen dienstverlening met en zonder afspraak maakt duidelijk wat bezoekers te wachten staat. Met een afspraak zijn klanten snel geholpen; in de ochtenduren kan de wachttijd oplopen als het druk is. Vanaf 1 februari zijn de tijden: -…Read more

Samen werken aan de Leefbaarheid

Uitnodiging Werkbezoek op 30 maart 2010 De Dorpsraad en het Kernteam komen op bezoek in de Mavo-wijk op:   dinsdag 30 maart van 19.00-20.30 uur.  Wij ontmoeten U graag in de tent op het schoolplein van het Hooghuislyceum, Middingstraat 1. Het werkbezoek staat in het teken van de leefbaarheid en het wijkgericht werken. De inbreng van de bewoners is hierbij onmisbaar. Graag willen wij van u horen:Waar bent u trots op?Zijn er knelpunten? En welke verbeteringen vindt u wenselijk? Tevens kunt u meedoen aan de prijsvraag   Namens de Dorpsraad Nanny Willems.Read more

Onderzoek woningbouwlocaties Ravenstein

Dorpsraadvergadering 6 november 2012 / 20.00 uur / Vidi Reo   De gemeente Oss heeft afgelopen jaar een onderzoek gedaan naar mogelijke woningbouwlocaties in Ravenstein, Huisseling en Deursen. Het resultaat van dit onderzoek wordt op dinsdag 6 november a.s. tijdens de openbare vergadering van de dorpsraad Ravenstein door de gemeente gepresenteerd. In het rapport worden onder andere genoemd de locaties De Kolk (gemeentewerf), de Bleek, uitbreiding Veerkamp, de Hoge Graaf (sporthal) en ’t Kempke/tenniscomplex.   De dorpsraad heeft aan de gemeente reeds een eerste reactie gegeven, die in de vergadering opnieuw besproken zal…Read more

ZORG EN ZORGCOÖPERATIE RAVENSTEIN

  Dorpsraad Ravenstein en de KBO Ravenstein nodigen u uit voor een voorlichtingsavond over zorg en zorgcoöperatie en een nieuwe tendens om zelf het heft in handen te nemen, op dinsdag 13 mei in Vidi Reo, Van Kesselplaats 2 in Ravenstein.   De avond is belangrijk voor alle inwoners van Ravenstein en de kernen, voor jong en oud!   Na de oprichting van de Zorgcoöperatie Landerd en Herpen, willen de Dorpsraad en KBO Ravenstein nu onderzoeken in hoeverre de oprichting van een zorgcoöperatie in Ravenstein wenselijk is. Wij nodigen u hiermee van harte…Read more

Brief van wethouder Hoeksema, betreffende A50

Sinds jaar en dag strijdt dorpsraad Ravenstein zij aan zij met de belangengroep A50 voor geluidswerende en fijnstof reducerende maatregelen langs het traject van bovengenoemde weg grenzend aan onze gemeente. Onlangs maakte de regering bekend dat zij voornemens is de maximum snelheid op ‘s lands snelwegen te verhogen tot 130 km per uur. Voor ons gebied zou dat een aanmerkelijke verhoging van zowel de geluidsoverlast als de uitstoot van fijnstof  betekenen. Vanzelfsprekend wilden de belangengroep en de dorpsraad hun ongenoegen uitspreken over deze op handen zijnde maatregel. Echter,tot onze grote tevredenheid heeft wethouder Hoeksema i.s.m. de gemeenten…Read more

Zoekte u ruimte of heeft u ruimte voor vereniging, stichting of club?

Het Makelpunt Oss Een Makelpunt brengt vraag en aanbod van ruimte voor allerlei activiteiten bij elkaar. Deze activiteiten kunnen eenmalig zijn of voor een lange tijd vastliggen. Doel van het Makelpunt is om alle gebouwen voor activiteiten in de gemeente Oss, zo goed mogelijk te benutten. De service van het Makelpunt Oss is gratis.  Waarom een Makelpunt in Oss? Er is steeds vaker leegstand in gemeenschapshuizen, scholen, sportzalen, bedrijfspanden, kerken en parochiezalen. Soms zijn ze verouderd, maar meestal prima te gebruiken. Het Makelpunt helpt met het zoeken naar een ruimte of een huurder.…Read more

Waterfront van Ravenstein

In september 2008 is de visie waterfront Ravenstein vastgesteld door de gemeenteraad van Oss Dit is een uitwerking van één van de deelopgaven in het dorpsplan Ravenstein. Waterfront Het waterfront Ravenstein omvat het gebied tussen de rivier, het vestingstadje, de spoorlijn en de snelweg A-50. De Mengvoederfabriek de Heus en de jachthaven zijn daarin bepalende elementen. Klik op de link voor een afbeelding van het plangebied. Ambitie Het versterken van de samenhang van stadje en rivier en hiermee het benutten van mogelijkheden voor natuurontwikkeling, recreatie en toerisme van Ravenstein en haar directe omgeving.Read more

Uitgebreid verslag en tekeningen Waterfront Ravenstein

Tijdens de dorpsraadsvergadering van 4 maart j.l. is de conceptvisie inrichting Waterfront Ravenstein gepresenteerd.Lees [url=http://www.oss.nl/dsc?c=getobject&s=obj&!sessionid=17l54uVxDY@p5G7cL9!zmM!6Az1FIsdrhsUhCp3Q4aGBJh@OuGEX@hW9pz8XH1!b&objectid=141557&!dsname=ossextern&getastype=pdf]hier[/url] het uitgebreide verslag.Kijk [url=http://www.oss.nl/dsc?c=getobject&s=obj&!sessionid=17l54uVxDY@p5G7cL9!zmM!6Az1FIsdrhsUhCp3Q4aGBJh@OuGEX@hW9pz8XH1!b&objectid=141558&!dsname=ossextern&getastype=pdf]hier[/url] voor de bijbehorende tekeningen.Lees [url=http://www.oss.nl/dsc?c=getobject&s=obj&!sessionid=17l54uVxDY@p5G7cL9!zmM!6Az1FIsdrhsUhCp3Q4aGBJh@OuGEX@hW9pz8XH1!b&objectid=141559&!dsname=ossextern&getastype=pdf]hier[/url] de tijdens de presentatie door bewoners zijn opgeschreven.Geef ook uw mening in onze poll. Maak uw keuze in de linkerkolom![url=https://www.dorpsraadravenstein.nl/modules/news/index.php?storytopic=3]hier[/url] [url=http://www.oss.nl/content.jsp?objectid=136851]hier[/url]   Read more

Uw bijdrage op deze website?

Heeft u nieuws over uw woonomgeving dat interessant is voor deze website? Mail uw tekst en eventuele foto('s) naar redactie@dorpsraadravenstein.nl. Tekstlengte maximaal 150 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te redigeren.Read more