BEWONERS BEHEREN BUURT

Hebt u ideeën voor de openbare ruimte in uw buurt? En wilt u deze samen met buurtbewoners uitvoeren? Kijk op www.oss.nl/bewonersbeherenbuurt of bel 14 0412.Read more

BOUW SAMEN MET ONS JE DROOMHUIS!

  Op de locatie Dorpenweg 31 te Deursen-Dennenburg is tot voor kort een varkenshouderij geëxploiteerd. De percelen liggen ten zuiden van de dorpen Deursen en Dennenburg. Er liggen hier bouwmogelijkheden voor een 15-tal woningen variërend van starterswoningen tot aan tweekappers en vrijstaande woningen. Samen zullen zij de stijl van een boerderijensemble gaan vormen. Reeds hebben diverse geïnteresseerde kopers zich aangemeld voor dit bouwproject. Samen zijn zij een vereniging (CPO vereniging) gestart. De te ontwikkelen woningen worden zoveel mogelijk naar eigen smaak en behoeften ontworpen, binnen de voorwaarde van het bestemmingsplan. Door het collectief…Read more

WMO (WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING) WAT BETEKENT HET VOOR U?

In 2015 komt de uitvoering van de WMO bij de gemeente terecht. Wat betekent deze overgang voor u?  Informatie hierover kreeg u op dinsdag 10 december 2013 om 20.00 uurtijdens de openbare vergadering van de Dorpsraad Ravenstein. WMO is er voor iedereen die (tijdelijke) zorg nodig heeft, jong of oud. De presentatie WMO van Marjo Karsmakers (Teamleider WMO) van de gemeente Oss en Willemien van Grinsven vindt u hier.   Dorpsraad RavensteinRead more

PLANNEN GEMEENTE OSS VOOR WONINGBOUW ‘T KOLKSKE RAVENSTEIN

Tijdens de dorpraadsvergadering van 10 juni j.l. heeft Gemeente Oss haar plannen toegelicht voor ontwikkeling van woningbouw in de kernen. In de presentatie is uitgebreid stilgestaan bij 't Kolkske in Ravenstein. Gemeente Oss werkt momenteel aan een plan van aanpak en zal in het najaar van 2008 een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. In 2009 wordt een bestemmingsplan gemaakt en wordt de bestemmingsplanprocedure gestart. Naar verwachting kan in 2010/2011 worden begonnen met woningbouw. In de plannen wordt rekening gehouden met de bouw van 150 tot 200 koop- en huurwoningen in diverse prijsklassen. Ravenstein heeft bij binnenkomst…Read more

VIJFTIG ‘NIEUWE’ MONUMENTEN IN RAVENSTEIN EN MEGEN

Gemeente Oss houdt op woensdag 7 april een informatiebijeenkomst over het aanwijzen van nieuwe gemeentelijke monumenten in vooral de buitengebieden van Ravenstein en Megen. De bijeenkomst vindt plaats in gemeenschapshuis Vidi Reo, Van Kesselplaats 2 in Ravenstein en begint om 19.30 uur. De bijeenkomst is bedoeld voor de eigenaren/bewoners van de nieuwe monumenten. Voor Oss en Berghem is eerder al zo’n bijeenkomst geweest. Het is echter een openbare vergadering dus iedereen is welkom.  Buiten de boot In gemeente Oss zijn op dit moment ruim 200 gemeentelijke monumenten. Om op de monumentenlijst te komen,…Read more

NUANCERING BRIEF BETREFFENDE DE NIEUWE PARKEERREGELING

In aansluiting op de brief welke is verspreid onder de inwoners van het centrum betreffende de nieuwe parkeerregeling, wil ik graag een nuancering aanbrengen t.a.v. de in de brief opgenomen tekst over "wilt u meer informatie". De nuancering houdt in dat de dorpsraad een gewogen advies van instemming heeft afgegeven op basis van de standpuntbepaling van de klankbordgroep welke de plannen heeft voorbereid. Dit advies is in de definitieve besluitvorming door de gemeenteraad/ het gemeentebestuur meegenomen. Nadien hebben de inwoners en belanghebbenden bezwaren kunnen maken en ook daadwerkelijk ingebracht. Deze zijn behandeld in…Read more

PLAN VAN AANPAK/PRIORITERING VAN DE NIEUWE DORPSRAAD RAVENSTEIN 2011-2014

Dinsdag 5 april kunnen bewoners, samen met de dorpsraadleden, praten over het plan van aanpak/prioritering van de nieuwe dorpsraad Ravenstein 2011-2014. Verder zal er tijdens de openbare vergadering aandacht besteedt worden aan de Buurtdag 2011, die zal plaatsvinden op 24 september 2011. Ook deze keer is er weer een spreekrecht voor het publiek over punten die niet op de agenda staan. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan kunt u dit voor de vergadering even melden bij de voorzitter. Het zijn twee onderwerpen, in het belang van de bewoners en de saamhorigheid in…Read more

ST.JANSFEEST KROON OP HISTORISCH WEEKEND TE NEERLANGEL

St.- Jan de Doper-kerk  na grondige restauratie opnieuw ingezegend.  Elly Peters - van Wijchen dagkoningin van het St.-Jansgilde   Het St.-Janskerkje, de jaarlijkse St.-Jansviering en het St.-Jansgilde zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mede door de zorg van het gilde en de Langelse bevolking is door jarenlange inzet van de Stichting Neerlangel Historie en Toekomst het duizend jaar oude kerkje grondig gerestaureerd en op 24 juni, op de verjaardag van St.-Jan door Pastoor Joep van Gaalen weer ingezegend en opnieuw in gebruik genomen.In de bevlogen toespraken van gedeputeerde Mevrouw Brigitte van Haaften, wethouder Hendrik Hoeksema en…Read more

HANDIGE LINKS

Wilt u meer weten over het aanbod van cultuur en vrije tijd in Ravenstein of snel naar de websites van de lokale media surfen? Ga naar de pagina links! Wilt u ook graag uw site vermelden op deze pagina? Stuur dan een e-mail naar de webmaster. Links naar commerciële sites worden niet opgenomen.Read more

BUURTBEMIDDELING

Korte Samenvatting: Beter een goede buur dan een verre vriend, luidt het spreekwoord. Helaas is dit niet altijd het geval. Geluidsoverlast, rommel rondom het huis, overhangende takken of andere overlastzaken kunnen leiden tot aanhoudende ergernissen en soms tot een burenruzie. In dat geval kan Buurtbemiddeling uitkomst bieden. Onder begeleiding van vrijwillige bemiddelaars gaan buren met elkaar in gesprek om samen een oplossing voor het probleem te vinden. Hierdoor kan voorkomen worden dat problemen uit de hand lopen. Korte omschrijving werkzaamheden: Als bemiddelaar draag je bij aan het oplossen van beginnende conflicten tussen buren.…Read more