Waterfront van Ravenstein

In september 2008 is de visie waterfront Ravenstein vastgesteld door de gemeenteraad van Oss Dit is een uitwerking van één van de deelopgaven in het dorpsplan Ravenstein.  WaterfrontHet waterfront Ravenstein omvat het gebied tussen de rivier, het vestingstadje, de spoorlijn en de snelweg A-50. De Mengvoederfabriek de Heus en de jachthaven zijn daarin bepalende elementen. Klik op de link voor een afbeelding van het plangebied.  AmbitieHet versterken van de samenhang van stadje en rivier en hiermee het benutten van mogelijkheden voor natuurontwikkeling, recreatie en toerisme van Ravenstein en haar directe omgeving.Read more

Uitgebreid verslag en tekeningen Waterfront Ravenstein

Tijdens de dorpsraadsvergadering van 4 maart j.l. is de conceptvisie inrichting Waterfront Ravenstein gepresenteerd.Lees [url=http://www.oss.nl/dsc?c=getobject&s=obj&!sessionid=17l54uVxDY@p5G7cL9!zmM!6Az1FIsdrhsUhCp3Q4aGBJh@OuGEX@hW9pz8XH1!b&objectid=141557&!dsname=ossextern&getastype=pdf]hier[/url] het uitgebreide verslag.Kijk [url=http://www.oss.nl/dsc?c=getobject&s=obj&!sessionid=17l54uVxDY@p5G7cL9!zmM!6Az1FIsdrhsUhCp3Q4aGBJh@OuGEX@hW9pz8XH1!b&objectid=141558&!dsname=ossextern&getastype=pdf]hier[/url] voor de bijbehorende tekeningen.Lees [url=http://www.oss.nl/dsc?c=getobject&s=obj&!sessionid=17l54uVxDY@p5G7cL9!zmM!6Az1FIsdrhsUhCp3Q4aGBJh@OuGEX@hW9pz8XH1!b&objectid=141559&!dsname=ossextern&getastype=pdf]hier[/url] de tijdens de presentatie door bewoners zijn opgeschreven.Geef ook uw mening in onze poll. Maak uw keuze in de linkerkolom![url=https://www.dorpsraadravenstein.nl/modules/news/index.php?storytopic=3]hier[/url] [url=http://www.oss.nl/content.jsp?objectid=136851]hier[/url]   Read more

Uw bijdrage op deze website?

Heeft u nieuws over uw woonomgeving dat interessant is voor deze website? Mail uw tekst en eventuele foto('s) naar redactie@dorpsraadravenstein.nl. Tekstlengte maximaal 150 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te redigeren.Read more

Dorpsraad Ravenstein Twittert

Wilt u op de hoogte zijn van wat er speelt bij de Dorpsraad, volg ons dan op Twitter. Zie de link aan de rechterkant van deze pagina en klik bij het icoontje van Twitter de link Volgen aan en u kunt ons volgen, mits u een Twitter account heeft. Zie hieronder het profiel van ons Twitter account. dorpsraad ravenstein@DorpsraadRstein RavensteinRavenstein wil bewoners betrekken bij ontwikkelingen en knelpunten in de directe woonomgeving, waarbij het thema leefbaarheid centraal staat.https://www.dorpsraadravenstein.nl/modules/news/index.php?storytopic=2  Secretariaat Dorpsraad RavensteinRead more

Heeft u nieuws? Mail het ons!

Heeft u nieuws over Ravenstein dat interessant is voor deze website? Mail uw tekst en eventuele foto('s) naar redactie@dorpsraadravenstein.nl . Tekstlengte maximaal 150 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te redigeren.Read more

Prinses Máxima geïnformeerd over wijkgericht werken

Donderdag 12 februari bracht prinses Máxima een bezoek aan Oss, waar zij door bewoners werd geïnformeerd over wijkgericht werken. In wijkcentrum De Binnenstad in Oss kwamen negen projecten aan bod, die met wijkgericht werken te maken hebben. Ravenstein werd vertegenwoordigd door o.a. Francien Langenhuijzen en Jacqueline van der Waarden.Francien vertelde in het kort hoe bewoners, dorpsraad en professionals in de wijk Schonenberg samenwerken om de inrichting van de wijk te verbeteren en de leefbaarbaarheid te vergroten. Natuurlijk kwam ook de schoonmaak- en opfleuractie in 2008 aan bod.Koninklijke aandacht voor Schonenberg, een opsteker voor de klankbordgroep en bewoners!Videoverslag Brabants DagbladRead more

Monitoring intensiteiten Dorpenweg

In maart 2011 is fysiek gestart met de reconstructie van de Megensebaan (N329). Tijdens dewerkzaamheden zullen mogelijk vertragingen ontstaan waardoor een deel van het verkeer alternatieveroutes zal zoeken. Ook op de Dorpenweg zal het verkeer gedurende de werkzaamheden toenemen.De gemeente Oss wil de gevolgen hiervan voor de drie kernen aan de Dorpenweg - Haren, Deursen-Dennenburg en Ravenstein - nauwgezet monitoren.Om dit te bewerkstelligen wordt één keer per maand, gedurende een week, een verkeersteller ingezet op de Dorpenweg, nabij de westelijke komgrens van Haren.Om u een overzicht te geven van deze tellingen, klik hier.Read more

Uitleen materialen van de Dorpsraad

Wilt u een buurtactiviteit organiseren, heeft u een toernooi van uw sportvereniging, wilt u een wijkschouw organiseren, meedoen aan de nationale burendag, de straatspeeldag of een andere activiteit voor de leefbaarheid in uw wijk, dan kunt u via de Dorpsraad diverse materialen lenen. Wij hebben voor u te leen: 3 kisten, waaronder 1 picknick kist en 2 kisten met buitenspelmaterialen, verkeersmaatjes voor de verkeersveiligheid en een grote partytent van 8x4. Deze materialen kunt u reserveren via het secretariaat van de Dorpsraad, t.a.v. Jacqueline via mail jacqueline@dorpsraadravenstein.nl  Voor meerdere informatie en de inhoud van de kisten…Read more