APPARTEMENTEN KASTEELSEPLAATS

Wilt u meer informatie over de bouw van de appartementen op de Kasteelseplaats, dan kunt u de brochures halen bij de TIR (Toeristisch Informatie Centrum Ravenstein) St. Luciastraat 2  Read more

SUCCESVOLLE START VOORZIENINGENKAART RAVENSTEIN

Op 11 juni vond de startbijeenkomst plaats van de voorzieningenkaart in Ravenstein. Zo’n tachtig belangstellenden dachten in Vidi Reo mee over de leefbaarheid van Ravenstein en de kernen. Voorzitter van de Dorpsraad, Karin Sutherland, en wethouder Van Loon zijn zeer tevreden met de goede start van de voorzieningenkaart. Wethouder van Loon benadrukte dat hij leefbaarheid in het gebied erg belangrijk vindt. Na de zomer gaan we verder met de voorzieningenkaart. Wilt u op de hoogte blijven van het vervolg of actief meedenken en meewerken in de werkgroep? Stuur dan een mail naar Gemeente…Read more

WONINGBOUW DEURSEN-DENNENBURG?

Op zoek naar een woning in een rustige omgeving met vrij zicht op de groene landerijen? Dan is een woning in ’t Steenwerk wellicht iets voor u! Dornick B.V. heeft het voornemen om in Deursen-Dennenburg nabij Ravenstein verschillende  woningen te bouwen. De politiek heeft nog geen besluit genomen over de wenselijkheid van de ontwikkeling van deze woningen. Om een besluit te kunnen nemen is het noodzakelijk om in kaart te brengen of-en in welke mate er behoefte is aan deze woningbouw in Deursen-Dennenburg. De initiatiefnemer is dan ook benieuwd of er bij de…Read more

LID WORDEN VAN DE DORPSRAAD RAVENSTEIN

Waar dient u rekening mee te houden? Taakinhoud lid dorpsraad •   Bereidheid om zich voor buurt, kern of dorp actief in te zetten • Actieve en motiverende rol bij burgerparticipatie • Inventariseert wensen en behoeften met betrekking tot eigen leefomgeving • Initiatieven ontwikkelen vanuit aandachtsvelden zoals jeugdzaken / ruimtelijke ordening / woningbouw e.d. • Een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het wijkgericht werken binnen het dorp of kern • Een brugfunctie vervullen tussen de overheid en de burger Wat wordt verwacht? (1) • Algemeen belang dienen • Woonachtig in het werkgebied • Afspiegeling van dorp/stads samenstelling • Hoge mate van…Read more

GEEN MAATREGELEN OP DORPENWEG TUSSEN RAVENSTEIN EN DEURSEN

De SP-fractie in de gemeenteraad van Oss heeft vragen gesteld aan het college van B&W over het gevaarlijke rijgedrag op de Dorpenweg, tussen de rotonde bij Ravenstein en de rotonde bij Deursen. De SP-fractie stelt dat er ondanks het inhaalverbod en de dubbele doorgetrokken streep er soms toch wordt ingehaald. Dit is levensgevaarlijk. Door de bocht in de weg en de tunnelwanden is het weggedeelte onoverzichtelijk. Gezien de maximum snelheid van 50 en 60 km/uur en het korte wegvak, is er geen noodzaak om in te halen, zelfs niet bij landbouwverkeer. In het…Read more

BEWONERS BEHEREN BUURT

Hebt u ideeën voor de openbare ruimte in uw buurt? En wilt u deze samen met buurtbewoners uitvoeren? Kijk op www.oss.nl/bewonersbeherenbuurt of bel 14 0412.Read more

BOUW SAMEN MET ONS JE DROOMHUIS!

  Op de locatie Dorpenweg 31 te Deursen-Dennenburg is tot voor kort een varkenshouderij geëxploiteerd. De percelen liggen ten zuiden van de dorpen Deursen en Dennenburg. Er liggen hier bouwmogelijkheden voor een 15-tal woningen variërend van starterswoningen tot aan tweekappers en vrijstaande woningen. Samen zullen zij de stijl van een boerderijensemble gaan vormen. Reeds hebben diverse geïnteresseerde kopers zich aangemeld voor dit bouwproject. Samen zijn zij een vereniging (CPO vereniging) gestart. De te ontwikkelen woningen worden zoveel mogelijk naar eigen smaak en behoeften ontworpen, binnen de voorwaarde van het bestemmingsplan. Door het collectief…Read more

WMO (WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING) WAT BETEKENT HET VOOR U?

In 2015 komt de uitvoering van de WMO bij de gemeente terecht. Wat betekent deze overgang voor u?  Informatie hierover kreeg u op dinsdag 10 december 2013 om 20.00 uurtijdens de openbare vergadering van de Dorpsraad Ravenstein. WMO is er voor iedereen die (tijdelijke) zorg nodig heeft, jong of oud. De presentatie WMO van Marjo Karsmakers (Teamleider WMO) van de gemeente Oss en Willemien van Grinsven vindt u hier.   Dorpsraad RavensteinRead more

PLANNEN GEMEENTE OSS VOOR WONINGBOUW ‘T KOLKSKE RAVENSTEIN

Tijdens de dorpraadsvergadering van 10 juni j.l. heeft Gemeente Oss haar plannen toegelicht voor ontwikkeling van woningbouw in de kernen. In de presentatie is uitgebreid stilgestaan bij 't Kolkske in Ravenstein. Gemeente Oss werkt momenteel aan een plan van aanpak en zal in het najaar van 2008 een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. In 2009 wordt een bestemmingsplan gemaakt en wordt de bestemmingsplanprocedure gestart. Naar verwachting kan in 2010/2011 worden begonnen met woningbouw. In de plannen wordt rekening gehouden met de bouw van 150 tot 200 koop- en huurwoningen in diverse prijsklassen. Ravenstein heeft bij binnenkomst…Read more

VIJFTIG ‘NIEUWE’ MONUMENTEN IN RAVENSTEIN EN MEGEN

Gemeente Oss houdt op woensdag 7 april een informatiebijeenkomst over het aanwijzen van nieuwe gemeentelijke monumenten in vooral de buitengebieden van Ravenstein en Megen. De bijeenkomst vindt plaats in gemeenschapshuis Vidi Reo, Van Kesselplaats 2 in Ravenstein en begint om 19.30 uur. De bijeenkomst is bedoeld voor de eigenaren/bewoners van de nieuwe monumenten. Voor Oss en Berghem is eerder al zo’n bijeenkomst geweest. Het is echter een openbare vergadering dus iedereen is welkom.  Buiten de boot In gemeente Oss zijn op dit moment ruim 200 gemeentelijke monumenten. Om op de monumentenlijst te komen,…Read more