OSSE JONGEREN NIET IN DE KOU IN CORONATIJD

Goed resultaat voor Young Talent Pool IBN en gemeente Oss hebben in de regio een aanpak ontwikkeld die we de Young Talent Pool noemen. Jongeren die in de bijstand dreigen te komen, gaan naar een Talentdag bij IBN. Inmiddels zijn er na één Talentdag zo’n 15 jongeren uit Oss aangemeld. De eerste jongeren hebben hun contracten binnen en gaan aan het werk. IBN en gemeente Oss bemiddelen ook druk voor andere jongeren. Zodat ook zij zo snel mogelijk aan de slag kunnen. Corona is een spannende tijd. Met Young Talent halen gemeente Oss,…Read more

WONINGBOUW RAVENSTEIN

De woningmarkt staat al jaren onder druk. Er zijn te weinig huizen om aan de vraag bij met name starters en ouderen te kunnen voldoen. Ook in de gemeente Oss leven de zorgen over de woningmarkt, met daarbij extra aandacht voor Ravenstein. Om het stadje leefbaar te houden is een aantal acties opgepakt. Dit is nog niet genoeg om het woningtekort op te lossen. Daarom worden nog verschillende andere plannen in het stadje ontwikkeld. De video over woningbouw in Ravenstein is te zien via deze link https://youtu.be/tNyjcx3D6GYRead more

GEEN UITREIKING VAN RAAFJES

Ieder jaar reikt de dorpsraad Ravenstein tijdens de Nieuwjaarsreceptie Raafjes uit aan mensen die zijn aangedragen door de inwoners van het dorpsraadgebied. Vanwege de coronamaatregelen kan er geen receptie plaatsvinden. Hierdoor vervallen de gebruikelijke feestelijke taferelen rond de uitreiking van een Raafje en hebben wij besloten om geen Raafjes uit te reiken.  De dorpsraad wil wel graag in gesprek met de inwoners, waardoor men bezig is iets te organiseren tussen Kerst en Oud&Nieuw, mits de coronamaatregelen dit toestaan. Houdt hiervoor de social media en Omroep Walraven in de gaten.Read more

ENERGIEBESPAREN? WE HELPEN U GRAAG!

Brief met tegoedbon van €45 voor inwoners met eigen woning Deze week valt er bij iedere eigenaar van een woning in Oss een brief in de brievenbus over energie besparen. Bij die brief zit een tegoedbon met een waarde van €45. Met de bon kunnen eigenaren energiebesparende producten kopen en hun woning energiezuiniger maken. Wethouder Johan van der Schoot: ‘Met elkaar staan wij als inwoners, bedrijven en overheden voor de opgave om snel ons energiegebruik te verminderen. De gemeente Oss wil in 2030 zo’n 11% energie besparen ten opzichte van 2017. Wij hopen…Read more

RAVENSTEIN WENST

Beste inwoners van het dorpsraadgebied Ravenstein, Herinnert u zich nog de sfeervolle stadsgracht met kaarsjes en gedichtjes?Na de lovende reacties van vorig jaar, wil de familie van Dijk ook dit jaar de gracht in kerstsfeer brengen.Elkaar ontmoeten in deze bijzondere tijd is lastig, maar een wens of een gedichtje voor elkaar is een mooi alternatief. Veel van ons zullen ervan genieten.Doet u mee?U kunt meedoen door een kerstwens te schrijven van 4 tot 8 regels.Dit kan een persoonlijke kerstwens zijn, maar het kan ook een wens zijn namens een vereniging, club, stichting of…Read more

EERSTE TOEKENNINGEN CULTUURFONDS AMATEURKUNST

Sinds oktober 2020 heeft Oss een Cultuurfonds Amateurkunst. De vijf professionele culturele organisaties van de adviescommissie hebben de eerste aanvragen uit het fonds toegekend. Zij zijn enthousiast over de projecten van stadsharmonie KVA en toneelvereniging Internos. Toneel met, voor en door jongerenToneelvereniging Internos deed een projectaanvraag voor een jeugdproductie met, voor en door Osse jongeren. De commissie is enthousiast over de stap die Internos zet en is van mening dat teksttoneel voor de doelgroep 12 tot 18 jaar een mooie aanvulling is op het huidige aanbod in Oss. Internos en Theater de Lievekamp…Read more

INWONERSONDERZOEK

Inwoners van de gemeente Oss kunnen vanaf  21 november  een uitnodiging krijgen om een vragenlijst in te vullen over de gemeente. Het onderzoek richt zich op het leefklimaat, de betrokkenheid van bewoners bij hun buurt, de dienstverlening van de gemeente, welzijn en zorg. Het onafhankelijk onderzoeksbureau PON voert het onderzoek uit. De resultaten van het onderzoek verwachten we begin volgend jaar. Meedoen is belangrijkDe informatie uit het onderzoek is belangrijk voor het gemeentebeleid. In totaal zijn 2.000 inwoners geselecteerd om mee te doen. Zij vertegenwoordigen de inwoners van de gemeente Oss.  Het is…Read more

PILOT INSPREKERS COMMISSIES EN RAAD

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat inwoners hun mening en ideeën laten horen. Daarvoor kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht. In de afgelopen twee jaar is hier door verschillende insprekers gebruik van gemaakt. Soms waren er zoveel insprekers dat de vergadering niet op tijd  kon sluiten. De gemeente Oss start nu met een pilot. Om er voor te zorgen dat insprekers voldoende ruimte krijgen. Én zodat de gemeenteraad een onderwerp goed kan bespreken. Het gaat om inspreken tijdens commissies en in de gemeenteraad. De pilot start vanaf 1 november 2020…Read more

GEMEENTERAAD VERGADERT IN HET GEMEENTEHUIS

Ook in coronatijd kiest de gemeenteraad van Oss er voor om in het gemeentehuis te vergaderen. Het overleg, bespreken van adviezen en het nemen van besluiten door de raad is van vitaal belang. Om het democratisch proces zo goed mogelijk te laten verlopen wil de gemeenteraad daarom fysiek bij elkaar blijven komen. In de noodverordening staat dat de gemeenteraad fysiek mag vergaderen en is uitgesloten van het verbod op samenkomsten.  MaatregelenNatuurlijk treft de gemeenteraad de coronamaatregelen die het RIVM aangeeft. In het gemeentehuis kan de raad voldoen aan de RIVM-richtlijnen. Er is een…Read more

UITNODIGING INITIATIEFNEMERS

In een groene provincie is het beter wonen, werken, leven en verdienen: natuur is er voor iedereen. Daarom start de provincie Noord-Brabant, in samenwerking met Crowdfunding VoorNatuur, een programma gericht op het versterken van groene initiatieven. Daarin begeleiden we groene initiatieven in allerlei soorten en maten: bijvoorbeeld voor het aanleggen van een bloemenstrook in de straat, het aanplanten van een voedselbos, het opzetten van een bijenstal, of het geven van moestuin lessen aan kinderen. Want iedereen kan bijdragen aan een groener Noord-Brabant! Kijk hier voor meer voorbeelden van initiatieven.  Dus wil je een…Read more