GESLAAGDE AVOND ZORG EN ZORGCOOPERATIE

Thema-avond Zorg en Zorgcoöperatie Ravenstein Ruim 250 belangstellenden waren dinsdagavond aanwezig op de thema-avond zorg van de Dorpsraad en de KBO van Ravenstein, waar een informatieavond werd belegd over het fenomeen zorgcoöperatie.  Dat er vanwege alle veranderingen in de zorg en de daaraan gekoppelde bezuinigingen iets moet gebeuren, daarvan is eenieder overtuigd. Wethouder Hendrik Hoeksema benadrukte dat het uitgangspunt blijft dat iedereen moet kunnen blijven meedoen. "Oss wil structurele veranderingen tot stand brengen in de organisatie van de zorg maar willen wel met zorginstanties zorg blijven leveren,” hield hij zijn gehoor voor. De vier…Read more

ZORG EN ZORGCOOPERATIE RAVENSTEIN

Dorpsraad Ravenstein en de KBO Ravenstein nodigen u uit voor een voorlichtingsavond over zorg en zorgcoöperatie en een nieuwe tendens om zelf het heft in handen te nemen, op dinsdag 13 mei in Vidi Reo, Van Kesselplaats 2 in Ravenstein.   De avond is belangrijk voor alle inwoners van Ravenstein en de kernen, voor jong en oud!   Na de oprichting van de Zorgcoöperatie Landerd en Herpen, willen de Dorpsraad en KBO Ravenstein nu onderzoeken in hoeverre de oprichting van een zorgcoöperatie in Ravenstein wenselijk is. Wij nodigen u hiermee van harte uit…Read more