Korte Samenvatting:

Beter een goede buur dan een verre vriend, luidt het spreekwoord. Helaas is dit niet altijd het geval. Geluidsoverlast, rommel rondom het huis, overhangende takken of andere overlastzaken kunnen leiden tot aanhoudende ergernissen en soms tot een burenruzie. In dat geval kan Buurtbemiddeling uitkomst bieden. Onder begeleiding van vrijwillige bemiddelaars gaan buren met elkaar in gesprek om samen een oplossing voor het probleem te vinden. Hierdoor kan voorkomen worden dat problemen uit de hand lopen.

Korte omschrijving werkzaamheden:

Als bemiddelaar draag je bij aan het oplossen van beginnende conflicten tussen buren. Je staat er niet alleen voor. De bemiddelaars voeren de gesprekken altijd met z’n tweeën en er is een professionele coördinator om ondersteuning te bieden. Buurtbemiddeling is geen dagtaak. De mate waarin je je tijd beschikbaar stelt is bespreekbaar. Ook wordt rekening gehouden met je eigen wensen en mogelijkheden.

Gevraagd wordt:

Een bemiddelaar:

·         is inwoner van de gemeente Oss

·         is minimaal 21 jaar oud

·         heeft een onpartijdige en objectieve houding

·         kan goed luisteren en overtuigend spreken

·         heeft een flexibele instelling

·         staat open voor en respecteert mensen uit andere culturen

·         weet discreet om te gaan met vertrouwelijke informatie

·         kan goed samenwerken

·         is bereid om een training te volgen in conflictbemiddeling

Geboden wordt:

Met Buurtbemiddeling kun je allereerst een maatschappelijk dankbare taak uitvoeren. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om, kosteloos, een gedegen basistraining “Buurtbemiddeling” te volgen. Daarnaast wordt er professionele ondersteuning geboden door de coördinator en worden er teambijeenkomsten georganiseerd voor de buurtbemiddelaars.

Werktijden:

Bemiddelingsgesprekken vinden plaats na overleg met bemiddelaars en beide partijen. Dit kan zowel overdag als in de avonduren zijn.

Over de organisatie:

Buurtbemiddeling is een gezamenlijk project van de Gemeente Oss, Brabant Wonen, Mooiland Maasland, Politie Brabant-Noord, Aanzet en Vivaan. Vivaan heeft de projectleiding en begeleidt de vrijwillige Buurtbemiddelaars.

Geïnteresseerd?

Bel of mail:Vivaan / Renske Steffen  renske.steffen@vivaan.nl , tel.nr.  0412 – 64 79 75