GEEN UITREIKING VAN RAAFJES

Ieder jaar reikt de dorpsraad Ravenstein tijdens de Nieuwjaarsreceptie Raafjes uit aan mensen die zijn aangedragen door de inwoners van het dorpsraadgebied. Vanwege de coronamaatregelen kan er geen receptie plaatsvinden. Hierdoor vervallen de gebruikelijke feestelijke taferelen rond de uitreiking van een Raafje en hebben wij besloten om geen Raafjes uit te reiken.  De dorpsraad wil wel graag in gesprek met de inwoners, waardoor men bezig is iets te organiseren tussen Kerst en Oud&Nieuw, mits de coronamaatregelen dit toestaan. Houdt hiervoor de social media en Omroep Walraven in de gaten.Read more

ENERGIEBESPAREN? WE HELPEN U GRAAG!

Brief met tegoedbon van €45 voor inwoners met eigen woning Deze week valt er bij iedere eigenaar van een woning in Oss een brief in de brievenbus over energie besparen. Bij die brief zit een tegoedbon met een waarde van €45. Met de bon kunnen eigenaren energiebesparende producten kopen en hun woning energiezuiniger maken. Wethouder Johan van der Schoot: ‘Met elkaar staan wij als inwoners, bedrijven en overheden voor de opgave om snel ons energiegebruik te verminderen. De gemeente Oss wil in 2030 zo’n 11% energie besparen ten opzichte van 2017. Wij hopen…Read more

RAVENSTEIN WENST

Beste inwoners van het dorpsraadgebied Ravenstein, Herinnert u zich nog de sfeervolle stadsgracht met kaarsjes en gedichtjes?Na de lovende reacties van vorig jaar, wil de familie van Dijk ook dit jaar de gracht in kerstsfeer brengen.Elkaar ontmoeten in deze bijzondere tijd is lastig, maar een wens of een gedichtje voor elkaar is een mooi alternatief. Veel van ons zullen ervan genieten.Doet u mee?U kunt meedoen door een kerstwens te schrijven van 4 tot 8 regels.Dit kan een persoonlijke kerstwens zijn, maar het kan ook een wens zijn namens een vereniging, club, stichting of…Read more

EERSTE TOEKENNINGEN CULTUURFONDS AMATEURKUNST

Sinds oktober 2020 heeft Oss een Cultuurfonds Amateurkunst. De vijf professionele culturele organisaties van de adviescommissie hebben de eerste aanvragen uit het fonds toegekend. Zij zijn enthousiast over de projecten van stadsharmonie KVA en toneelvereniging Internos. Toneel met, voor en door jongerenToneelvereniging Internos deed een projectaanvraag voor een jeugdproductie met, voor en door Osse jongeren. De commissie is enthousiast over de stap die Internos zet en is van mening dat teksttoneel voor de doelgroep 12 tot 18 jaar een mooie aanvulling is op het huidige aanbod in Oss. Internos en Theater de Lievekamp…Read more

INWONERSONDERZOEK

Inwoners van de gemeente Oss kunnen vanaf  21 november  een uitnodiging krijgen om een vragenlijst in te vullen over de gemeente. Het onderzoek richt zich op het leefklimaat, de betrokkenheid van bewoners bij hun buurt, de dienstverlening van de gemeente, welzijn en zorg. Het onafhankelijk onderzoeksbureau PON voert het onderzoek uit. De resultaten van het onderzoek verwachten we begin volgend jaar. Meedoen is belangrijkDe informatie uit het onderzoek is belangrijk voor het gemeentebeleid. In totaal zijn 2.000 inwoners geselecteerd om mee te doen. Zij vertegenwoordigen de inwoners van de gemeente Oss.  Het is…Read more

PILOT INSPREKERS COMMISSIES EN RAAD

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat inwoners hun mening en ideeën laten horen. Daarvoor kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht. In de afgelopen twee jaar is hier door verschillende insprekers gebruik van gemaakt. Soms waren er zoveel insprekers dat de vergadering niet op tijd  kon sluiten. De gemeente Oss start nu met een pilot. Om er voor te zorgen dat insprekers voldoende ruimte krijgen. Én zodat de gemeenteraad een onderwerp goed kan bespreken. Het gaat om inspreken tijdens commissies en in de gemeenteraad. De pilot start vanaf 1 november 2020…Read more

GEMEENTERAAD VERGADERT IN HET GEMEENTEHUIS

Ook in coronatijd kiest de gemeenteraad van Oss er voor om in het gemeentehuis te vergaderen. Het overleg, bespreken van adviezen en het nemen van besluiten door de raad is van vitaal belang. Om het democratisch proces zo goed mogelijk te laten verlopen wil de gemeenteraad daarom fysiek bij elkaar blijven komen. In de noodverordening staat dat de gemeenteraad fysiek mag vergaderen en is uitgesloten van het verbod op samenkomsten.  MaatregelenNatuurlijk treft de gemeenteraad de coronamaatregelen die het RIVM aangeeft. In het gemeentehuis kan de raad voldoen aan de RIVM-richtlijnen. Er is een…Read more

UITNODIGING INITIATIEFNEMERS

In een groene provincie is het beter wonen, werken, leven en verdienen: natuur is er voor iedereen. Daarom start de provincie Noord-Brabant, in samenwerking met Crowdfunding VoorNatuur, een programma gericht op het versterken van groene initiatieven. Daarin begeleiden we groene initiatieven in allerlei soorten en maten: bijvoorbeeld voor het aanleggen van een bloemenstrook in de straat, het aanplanten van een voedselbos, het opzetten van een bijenstal, of het geven van moestuin lessen aan kinderen. Want iedereen kan bijdragen aan een groener Noord-Brabant! Kijk hier voor meer voorbeelden van initiatieven.  Dus wil je een…Read more

VERENIGDE NATIES BESTAAT 75 JAAR: GEMEENTEHUIS KLEURT BLAUW

Dit jaar bestaan de Verenigde Naties (VN) 75 jaar. Een bijzonder moment dat we vieren met het verlichten van het gemeentehuis. Die kleurt  van 19 tot en met 24 oktober blauw.   Burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans: ’75 jaar geleden werd Nederland bevrijd en werden de Verenigde Naties opgericht. In Oss hebben we 75 jaar vrijheid vorig jaar gevierd. Vrijheid is een groot goed en al die jaren zet de VN zich daarvoor in. Andere belangrijke doelen waar de VN zich voor inzet zijn solidariteit, economische ontwikkeling, wereldgezondheid, natuur en milieu. Daar zijn de doelen…Read more

DERDE OSSE ONDERNEMERSPEILING: ZORGEN OVER GEVOLGEN CORONACRISIS NEMEN TOE

In september is de derde ondernemerspeiling gehouden over de gevolgen van de coronacrisis. Deze online vragenlijst is door 230 ondernemers ingevuld. Dat zijn er meer dan bij de peiling in juni. Toen vulden 196 ondernemers de vragenlijst in. Het rapport met alle resultaten van de derde Ondernemersenquête Corona Oss staat op www.oss.nl/bedrijvignieuws. Om de ontwikkelingen onder bedrijven in Oss te blijven volgen, komt er een vierde ondernemerspeiling. Wanneer dat is, hangt af van de nieuwe maatregelen die het kabinet op dinsdag 13 oktober presenteert en andere ontwikkelingen rondom de coronacrisis. Meer zorgenNa een…Read more