UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN WONINGBOUW

Tijdens de openbare vergadering op dinsdag 30 januari 2018 worden er een tweetal onderwerpen gepresenteerd. Stand van zaken en doorkijk in project Meanderende Maas, traject Ravenstein-Lith, door Anne Zaadnoorddijk. Presentatie uitbreidingsmogelijkheden woningbouw kern Ravenstein door stedenbouwkundig bureau Pouderoyen te Nijmegen. Bij agendapunt 2 zullen aanwezig zijn de wethouders Ruimtelijke Ordening en Woningbouw, respectievelijk de heren J. van der Schoot en G. Wagemakers. U bent van harte welkom in Vidi Reo, van Kesselplaats 2, Ravenstein. De vergadering begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat de koffie/thee voor u klaar. Met vriendelijke groet, Namens…Read more

DORPSRAAD: IETS VOOR JOU?

Als dorpsraadslid benader, activeer en motiveer je medebewoners om samen ideeën en plannen waar te maken. Ook de gemeente betrekt de wijk- of dorpsraad bij vragen of ontwikkelingen over de leefbaarheid en veiligheid in jouw wijk of dorp. Jouw kennis en ervaring gebruik je in deze gesprekken. Daarnaast adviseert de dorpsraad het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss. Zo wordt je dorp nóg fijner om te wonen! Géén verkiezing Je bent dorpraadslid voor een periode van vier jaar: maart 2018 tot en met februari 2022. Een onafhankelijke commissie selecteert de…Read more

NIEUWJAARSRECEPTIE DORPSRAAD

Ondanks dat de post de uitnodigingen veel te laat bezorgd heeft, terwijl deze ruim voor de Kerstdagen zijn verstuurd, was het toch een mooie opkomst en een geslaagde avond. Ieder jaar houdt de dorpsraad zijn receptie op een van de horecagelegenheden in het dorpsraadgebied Ravenstein. Dit jaar werd gekozen voor Onder d’n Plag. Na de speech van voorzitter Wil Princen, die het jaar 2017 kort heeft samengevat, waarin veel is gebeurd, kijken we met z’n allen weer vooruit met o.a. de ontwikkelingen rondom woningbouw in Ravenstein. In maart 2018 zijn er weer verkiezen…Read more

SCHOONMAKERS AFVALCONTAINERS AAN DE DEUR? DIT ZIJN GEEN MEDEWERKERS VAN DE GEMEENTE OSS!

De laatste tijd bellen mensen bij inwoners van gemeente Oss aan om een contract aan te bieden voor de schoonmaak van de afvalcontainers. Zij stellen zich voor als medewerkers van de gemeente Oss. Maar dat zijn ze niet. De gemeente Oss maakt geen containers schoon. Komen deze mensen aan uw deur? Vraag dan altijd naar een identiteitsbewijs, vul niets in, teken geen contract. En neem contact op met de politie, tel 0900 8844.Read more

NIEUWJAARSRECEPTIE

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2018, waarin we samen werken aan een mooie toekomst in Ravenstein, Huisseling en Over d'n Dam. Tevens nodigen wij u uit voor onze Nieuwjaarsreceptie op dinsdag 9 januari 2018. Er worden Raafjes van verdiensten uitgereikt aan mensen die zich jarenlang inzetten voor de leefbaarheid van Ravenstein en de kernen. De receptie wordt gehouden van 20.00-22.00 uur in Onder d’n Plag, Osstraat 11, Demen. Dorpsraad Ravenstein Wil Princen, voorzitterRead more

VOORZIENINGENKAART BIJEENKOMST MAANDAG 18 DECEMBER

Komende maandag 18 december a.s. vindt in Onder d’n Plag de laatste bijeenkomst plaats van de voorzieningenkaart Ravenstein. De dorpsraad Ravenstein zal vertellen wat zij aan het college heeft geadviseerd. Wethouder Den Brok en Wagemakers zullen toelichten wat het standpunt van het college is, na de avonden in Ravenstein en het advies van de dorpsraad. Daarna gaan we de opdrachten peilen waarmee we aan de slag willen gaan. Dat doen we dit keer met de telefoon. We willen u daarom vragen om uw telefoon niet te vergeten. Mocht u geen smartphone hebben, dan kunt…Read more

WEER EEN KATHOLIEKE EREDIENST IN RAVENSTEIN

Onlangs werd in de Protestantse kerk (ofwel Garnizoenskerk) een katholieke Eucharistieviering gehouden. Dit bij gelegenheid van twee jubilerende gildebroeders van het Sint Barbara Gilde. Deze broeders, Henk Heessen en Ton Verhoeven, waren resp. 50 en 40 jaar aan het gilde verbonden. Op maandag 4 december  a.s. zal opnieuw een dergelijke viering worden gehouden in deze kerk. Op die dag viert het genoemde gilde haar patroonsdag. De dienst zal aanvangen 0m 19.00 uur en worden opgeluisterd door het Ravensteins gemengd koor Sint Cecilia. Uiteraard is de kerk tijdens deze viering voor eenieder toegankelijk. Na…Read more

VOORZIENINGENKAART RAVENSTEIN: HOE GAAT HET VERDER?

Op woensdag 29 november is er een debatavond voor inwoners van Ravenstein en omliggende kernen over maatschappelijke voorzieningen in hun woonomgeving. In december volgt een informatiebijeenkomst waar inwoners hun voorkeur kunnen uitspreken. Vóór de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 neemt het Osse college van B&W een besluit. In oktober 2017 is er met de inwoners gesproken over de voorzieningenkaart Ravenstein. Zij gaven hun mening over de mogelijkheden voor ontmoeten, sport, cultuur, onderwijs en wonen. Op die bijeenkomst maakten de wethouders Den Brok en Wagemakers duidelijk dat een Omnipark buiten de bebouwde kom niet tot…Read more

VOORZIENINGENKAART RAVENSTEIN 25 oktober 2017

Beste betrokkenen, leden van de werkgroep voorzieningenkaart Ravenstein, Bij deze treft u de nieuwsbrief aan van de openbare dorpsraadsvergadering van 25 oktober. Tijdens deze bijeenkomst zijn er vragen gesteld, deze zijn genoteerd. Voor vraag en antwoord, klikt u hier. Zo snel mogelijk zal de studie van locaties en scenario’s beschikbaar worden gesteld, samen met de presentatie en foto’s van de peiling. Deze zijn dan te vinden op onze site van: https://www.oss.nl/gemeente/inwoners/voorzieningenkaart/Ravenstein.htm Zodra alle stukken beschikbaar zijn zal dit via email bekend worden gemaakt. Hoe nu verder 29 november vindt de debatavond plaats in…Read more

GEEF UW MANTELZORGER EEN CADEAU!

Ontvangt u mantelzorg en wilt u degene bedanken? Dan kunt u een mantelzorgcompliment aanvragen bij de gemeente. Het mantelzorgcompliment is een cadeaubon van € 50 die u zelf aan uw mantelzorger geeft. Wat is een mantelzorger? Een mantelzorger zorgt langdurig en onbetaald voor een naaste met een ziekte of beperking. Meestal is een mantelzorger een familielid, vriend of kennis. Mantelzorg kan zijn: huishoudelijke hulp, toezicht en gezelschap, begeleiding bij het vervoer of de administratie. Maar er zijn ook mantelzorgers die helpen bij het douchen, aankleden en naar de wc gaan. Hoe kunt u…Read more