EXTRA WONINGEN IN PLAN DE KOLK RAVENSTEIN

Gemeente Oss en Van Grunsven Ontwikkeling ondertekenen kooprealisatieovereenkomst Begin 2018 verhuist de brandweerkazerne naar de Veersingel in Ravenstein. Op de oude locatie van de brandweerkazerne komen winkels en woningen. De naam van deze locatie is De Kolk. Woensdag 12 juli ondertekenden Wethouder van der Schoot namens Gemeente Oss en Marcel Hoogendorp namens Van Grunsven Ontwikkeling de kooprealisatieovereenkomst voor De Kolk in Ravenstein. Extra woningen en EMTÉ supermarkt Eind 2016 presenteerden de gemeente en Van Grunsven het plan voor De Kolk. Dit plan bevatte de komst van een EMTÉ supermarkt, 17 (huur en koop)…Read more

VERLENG ZELF UW PARKEERVERGUNNING

Sinds november 2016 verlengen we uw bewoner parkeervergunning niet meer automatisch. Verloopt uw parkeervergunning binnenkort of is hij onlangs verlopen? Parkeervergunning voor bewoners Ravenstein Met een parkeervergunning voor bewoners kunt u in het centrum van Ravenstein of aan een deel van de Hoge Graaf parkeren. Woont u in het centrum van Ravenstein of aan de Hoge Graaf? Dan kunt u in de meeste gevallen een parkeervergunning aanvragen. Of u een parkeervergunning krijgt hangt van een aantal regels af. Een parkeervergunning wordt afgegeven op kenteken. U mag maximaal twee auto's op één parkeervergunning registreren. U…Read more

INLOOPSPREEKUREN DORPSRAAD RAVENSTEIN

In de maanden juli en augustus houdt de dorpsraad op onderstaande datums in het Raadhuis een inloopspreekuur. Tijdens het spreekuur is er de gelegenheid om over ideeën te praten of te filosoferen, onder het genot van een kop koffie, over onderwerpen die u bezighouden in relatie tot de leefbaarheid in Ravenstein. De spreekuren in Onder d’n Plag zijn op de 3de donderdag van de maand, het gehele jaar door, tijdens de koffie ochtend van 11.00-12.00 uur. En dat kan en mag over van alles gaan! U hoeft voor dit spreekuur géén afspraak te…Read more

BUITENSPEELDAG RAVENSTEIN E.O.

Woensdag 14 juni was het weer zover. De buitenspeeldag in Ravenstein en omliggende dorpen. Na alles opgezet te hebben kwamen de eerste kinderen al aan. Het was lekker warm weer, waardoor er waterspeeltjes aanwezig waren. Eenmaal nat geworden door de buikschuifbaan, kon men daarna volop ranja drinken. Weer anderen waren aan het spelen met de diverse spellen die uitgestald waren op diverse plekken. We hadden ook een workshop Mozaïeken. Aangebonden door Alex van de Heijden. De deelname voor het mozaïeken was groot, want een ieder mocht een leuk Vaderdag cadeautje maken. Voor degene die…Read more

DORPSRAAD RAVENSTEIN VERGADERT OVER AANPASSINGEN VAN HET CENTRUM EN HET SOCIAAL DOMEIN

Tijdens de openbare vergadering van de Dorpsraad Ravenstein op dinsdag 27 juni, zal Ron Berben, gebiedsbeheerder gemeente Oss u iets vertellen over de aanpassingen van de Kasteelsepoort en het aanleggen van een trap. Verder zal de Adviesraad Sociaal Domein Oss een presentatie komen geven. De adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat het college van B&W gevraagd en ongevraagd adviseert over zorg en sociale voorzieningen. Hart voor Oss geeft een presentatie over AED’s, de AED-drone en HartslagNu met EHBO apps. Hun missie is: “Iedereen verdient een tweede kans, na een hartprobleem, in welke orde…Read more

VRIJWILLIGERS VERSIERD OP NATIONALE BUITENSPEELDAG IN OSS

Er werd volop gesprongen, geschminkt, gelachen en gespeeld tijdens de Nationale Buitenspeeldag vandaag. Kinderen in heel Nederland, dus ook in Oss speelden lekker buiten op straat. Een aantal vrijwilligers die dit mogelijk maakten kregen deze middag een verrassing. Miriam van der Smissen, bestuurder van ONS welzijn kwam met een speciale missie naar de Grutto in de Schadewijk. Ze speldde een aantal vrijwilligers een kleurig strikje op, als blijk van waardering en dank voor hun inzet. De strikjes zijn een onderdeel van de waarderingscampagne: Vrijwilligers, daar mag een strikje op! Een initiatief van ONS…Read more

CLIËNTENRAAD ONS WELZIJN ZOEKT LEDEN MET HART VOOR DE HULPBEHOEVENDE MEDEMENS

Voor het behartigen van de algemene cliëntenbelangen voor cliënten die op welke manier dan ook steun ontvangen van medewerkers en/ of vrijwilligers van ONS welzijn. De Cliëntenraad van ONS welzijn is een onafhankelijk adviesorgaan en denkt, praat en beslist mee over onderwerpen die nu of in de toekomst belangrijk zijn. Wanneer cliëntenbelangen in het geding zijn, zorgt zij ervoor dat hiermee rekening gehouden wordt. Voorop staat dat een bijdrage wordt geleverd aan een goede hulp- en dienstverlening bij ONS welzijn. De Cliëntenraad laat de stem van cliënten horen en zorgt ervoor dat er op…Read more

BENEFIETCONCERT VOEDSELBANK KRIJGT STEEDS MEER VORM

Stadsharmonie KVA en de zangeressen Vajèn en Venna van den Bosch zijn volop aan het repeteren voor het benefietconcert dat vrijdag 16 juni gegeven wordt ten bate van de Voedselbank voor Oss en Omgeving. Ook regisseur Peter van Aar en vrijwilligers van de voedselbank zijn bezig de laatste puntjes op de i te zetten voor dit evenement. Het belooft een spetterende en inspirerende avond te worden, voorspelt voorzitter Piet Coolegem van de Osse voedselbank. Ruim een jaar geleden ontstond tijdens een ontmoeting met André van Veghel, vicepresident van KVA het idee voor het…Read more

WILT U DUURZAAM (VER)BOUWEN? VRAAG EEN DUURZAAMHEIDSLENING AAN!

Een energiezuinig huis, dat lijkt u wel wat. Maar energiebesparende maatregelen kosten geld. De gemeente Oss kan u hierbij helpen. Als woningeigenaar kunt u goedkoop geld lenen om uw woning echt energiezuinig te maken. Dit is de Duurzaamheidslening. De gemeente Oss werkt voor de Duurzaamheidslening samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Energiebesparende maatregelen in en aan bestaande woningen dragen bij aan een beoogde duurzame, energieneutrale gemeente. Bovendien zijn de effecten ervan ook aantrekkelijk voor u zelf. Bijvoorbeeld door een lagere energierekening, meer wooncomfort of een beter binnenklimaat. Hoeveel kan ik lenen?…Read more