PLATFORM VRIJETIJD OSS ZOEKT GOEDE IDEEËN

Heb jij een goed idee voor  toerisme en recreatie in Oss en omgeving? Laat het weten aan  het platform Vrijetijd Oss. Voor een goed plan heeft het platform direct budget beschikbaar. Waar moet je plan aan voldoen? Platform Vrijetijd Oss moedigt samenwerking aan tussen ondernemers en organisaties voor recreatie en toerisme in de gemeente Oss. Belangrijkste doel van het platform: recreanten en toeristen verleiden om hun vrije tijd in Oss en omgeving door te brengen. In 2017 en 2018 verdeelt het platform elk jaar een budget van € 80.000 voor goede ideeën. Het…Read more

START BOUW NIEUWE BRANDWEERKAZERNE RAVENSTEIN

Op donderdag 14 september 2017 is de officiële bouwstart van de nieuwe brandweerkazerne in Ravenstein. Wethouder Johan van der Schoot verricht samen met de brandweer de eerste bouwhandeling. De feestelijke bijeenkomst begint om 15.30 uur op de bouwplaats aan de Veersingel 2 in Ravenstein. Uw redactie is van harte welkom. Waarom een nieuwe kazerne? De bouw van een nieuwe brandweerkazerne aan de Veersingel in Ravenstein heeft twee redenen. De huidige kazerne aan de Schaafdries is verouderd en binnen enkele jaren toe aan een flinke opknapbeurt. Tegelijkertijd is er in Ravenstein behoefte aan nieuwe…Read more

ACTUELE WONINGBOUWCIJFERS EN WONINGBEHOEFTE VOOR HET DORPSRAADGEBIED RAVENSTEIN

Tijdens de openbare vergadering op dinsdag 5 september 2017 zal de gemeente Oss ingaan op de actuele woningbouwcijfers en woningbehoefte voor het dorpsraadgebied Ravenstein. Verder presenteert de gemeente de woningbouw-ontwikkeling op De Kolk en andere mogelijke bouwlocaties voor de komende jaren. Gastsprekers op deze avond zijn makelaarskantoor Van der Krabben uit Oss en projectontwikkelaar van Wanrooij uit Geffen. Zij belichten –ieder vanuit hun positie- de woningbouwmarkt, de trends en de woningbouwmogelijkheden in Ravenstein. Tot slot zal woningbouwcorporatie Mooiland de huurwoning-situatie in Ravenstein toelichten en inzicht geven in haar doelen voor de komende jaren…Read more

MANTELZORGCOMPLIMENT

Ontvangt u mantelzorg en wilt u degene bedanken? Dan kunt u een mantelzorgcompliment aanvragen bij de gemeente. Dit is een cadeaubon van € 50 die u zelf aan uw mantelzorger geeft. Wat is een mantelzorger? Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een naaste met een ziekte of beperking. Zij doen dit omdat zij een persoonlijke band hebben met de persoon voor wie zij zorgen. Een mantelzorger is meestal een partner, kind, vader of moeder, een ander familielid, vriend of kennis. Wat een mantelzorger precies doet, is bij iedereen anders. Dat kan hulp in…Read more

EXTRA WONINGEN IN PLAN DE KOLK RAVENSTEIN

Gemeente Oss en Van Grunsven Ontwikkeling ondertekenen kooprealisatieovereenkomst Begin 2018 verhuist de brandweerkazerne naar de Veersingel in Ravenstein. Op de oude locatie van de brandweerkazerne komen winkels en woningen. De naam van deze locatie is De Kolk. Woensdag 12 juli ondertekenden Wethouder van der Schoot namens Gemeente Oss en Marcel Hoogendorp namens Van Grunsven Ontwikkeling de kooprealisatieovereenkomst voor De Kolk in Ravenstein. Extra woningen en EMTÉ supermarkt Eind 2016 presenteerden de gemeente en Van Grunsven het plan voor De Kolk. Dit plan bevatte de komst van een EMTÉ supermarkt, 17 (huur en koop)…Read more

VERLENG ZELF UW PARKEERVERGUNNING

Sinds november 2016 verlengen we uw bewoner parkeervergunning niet meer automatisch. Verloopt uw parkeervergunning binnenkort of is hij onlangs verlopen? Parkeervergunning voor bewoners Ravenstein Met een parkeervergunning voor bewoners kunt u in het centrum van Ravenstein of aan een deel van de Hoge Graaf parkeren. Woont u in het centrum van Ravenstein of aan de Hoge Graaf? Dan kunt u in de meeste gevallen een parkeervergunning aanvragen. Of u een parkeervergunning krijgt hangt van een aantal regels af. Een parkeervergunning wordt afgegeven op kenteken. U mag maximaal twee auto's op één parkeervergunning registreren. U…Read more

INLOOPSPREEKUREN DORPSRAAD RAVENSTEIN

In de maanden juli en augustus houdt de dorpsraad op onderstaande datums in het Raadhuis een inloopspreekuur. Tijdens het spreekuur is er de gelegenheid om over ideeën te praten of te filosoferen, onder het genot van een kop koffie, over onderwerpen die u bezighouden in relatie tot de leefbaarheid in Ravenstein. De spreekuren in Onder d’n Plag zijn op de 3de donderdag van de maand, het gehele jaar door, tijdens de koffie ochtend van 11.00-12.00 uur. En dat kan en mag over van alles gaan! U hoeft voor dit spreekuur géén afspraak te…Read more

BUITENSPEELDAG RAVENSTEIN E.O.

Woensdag 14 juni was het weer zover. De buitenspeeldag in Ravenstein en omliggende dorpen. Na alles opgezet te hebben kwamen de eerste kinderen al aan. Het was lekker warm weer, waardoor er waterspeeltjes aanwezig waren. Eenmaal nat geworden door de buikschuifbaan, kon men daarna volop ranja drinken. Weer anderen waren aan het spelen met de diverse spellen die uitgestald waren op diverse plekken. We hadden ook een workshop Mozaïeken. Aangebonden door Alex van de Heijden. De deelname voor het mozaïeken was groot, want een ieder mocht een leuk Vaderdag cadeautje maken. Voor degene die…Read more

DORPSRAAD RAVENSTEIN VERGADERT OVER AANPASSINGEN VAN HET CENTRUM EN HET SOCIAAL DOMEIN

Tijdens de openbare vergadering van de Dorpsraad Ravenstein op dinsdag 27 juni, zal Ron Berben, gebiedsbeheerder gemeente Oss u iets vertellen over de aanpassingen van de Kasteelsepoort en het aanleggen van een trap. Verder zal de Adviesraad Sociaal Domein Oss een presentatie komen geven. De adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat het college van B&W gevraagd en ongevraagd adviseert over zorg en sociale voorzieningen. Hart voor Oss geeft een presentatie over AED’s, de AED-drone en HartslagNu met EHBO apps. Hun missie is: “Iedereen verdient een tweede kans, na een hartprobleem, in welke orde…Read more

VRIJWILLIGERS VERSIERD OP NATIONALE BUITENSPEELDAG IN OSS

Er werd volop gesprongen, geschminkt, gelachen en gespeeld tijdens de Nationale Buitenspeeldag vandaag. Kinderen in heel Nederland, dus ook in Oss speelden lekker buiten op straat. Een aantal vrijwilligers die dit mogelijk maakten kregen deze middag een verrassing. Miriam van der Smissen, bestuurder van ONS welzijn kwam met een speciale missie naar de Grutto in de Schadewijk. Ze speldde een aantal vrijwilligers een kleurig strikje op, als blijk van waardering en dank voor hun inzet. De strikjes zijn een onderdeel van de waarderingscampagne: Vrijwilligers, daar mag een strikje op! Een initiatief van ONS…Read more