COALITIEAKKOORD OSS 2018-2022

Vrijdagmiddag 8 juni heeft de Osse coalitie haar akkoord voor 2018-2022 gepresenteerd: ‘Kansen zien, kansen pakken.’ Frank den Brok: ‘We gaan meer ruimte maken voor maatwerk. Bijvoorbeeld in de zorg, betekent het dat inwoners niet meer altijd alles krijgen wat we bieden, maar dat we nog beter kijken wat hier precies nodig is. Ook bij de openbare ruimte en bijvoorbeeld onze samenwerking met anderen gaan we kritisch kijken wat nodig is. Daarnaast wil het nieuwe college de komende jaren grote stappen zetten rond duurzaamheid, met name voor klimaat en energie, in het Osse…Read more

TUINMANNEN/VROUWEN GEZOCHT BIJ ONS WELZIJN

ONS Welzijn is op zoek naar een tuinman en/of tuinvrouw die tuintjes onderhoudt bij ouderen en/of mensen met een beperking in regio Maasland. Dit onderhoud kan bestaan uit: schoffelen, harken, gazon maaien en licht snoeiwerk. U blijft vrijheid houden omdat u zelf met de klant regelt wanneer u komt en u kunt aangeven in welke gemeente(n) en hoeveel u ingezet wilt worden! Gevraagd wordt: Iemand met groene vingers, een sociaal hart die zelfstandig kan werken In bezit van een auto voor vervoer naar tuintjes binnen regio Maasland. Ook is het mogelijk om aan…Read more

MAAK DE MAAS WEER MOOI !

24 maart is de Landelijke Opschoondag en project Schone Maas. Het is heel hard nodig, vooral langs de Maas en het Deelenkanaal om het afval op te ruimen. Wil je een schone Maas, een mooi uitzicht hebben i.p.v. grof afval? Bent u graag actief voor de natuur in uw omgeving? Help dan mee en meld je aan via www.landschapsbeheer-oss.nl Klik hier voor de poster Groet, Tonnie van Hooff, coördinatorRead more

CULTUREEL RELIGIEUS ERFGOED EN ST. LUCIAKERK RAVENSTEIN

Dinsdagavond 6 maart wordt door Henriëtte Renders, Raadslid D66 afdeling Oss en tevens inwoner van Ravenstein, een thema-avond georganiseerd voor alle inwoners van Ravenstein e.o. Gemeente Oss heeft ruim zestig kerken en kloosters waarvan een aantal in de toekomst een andere bestemming zullen moeten krijgen. Intussen staat de st. Luciakerk in Ravenstein alweer 1,5 jaar leeg. Inwoners willen weten hoe het nu zit met de renovatie. Er heerst veel onzekerheid. Wat is de toekomstige functie van de st. Luciakerk, naast de n.t.b. kerkdiensten?  ALLE inwoners van Ravenstein e.o. worden uitgenodigd om met elkaar…Read more

ONS WELZIJN ORGANISEERT INFORMATIEAVOND BUITENSPEELDAG OSS

Ook dit jaar mogen kinderen weer voor een middag veilig op straat spelen. Dit kan op de Landelijke Buitenspeeldag. Op dinsdag 27 februari is er een informatieavond over de Buitenspeeldag in het Talentcentrum, Berghemseweg 8b, in Oss. De avond is bedoeld voor iedereen die een buitenspeeldag wil organiseren. Op woensdag 13 juni is het Landelijke Buitenspeeldag. Ook in de hele gemeente Oss. Tijdens deze dag worden in heel Nederland straten afgesloten voor het verkeer. Kinderen krijgen zo een echte speelstraat. Tevens is deze dag ook een protest tegen de gevaren in het verkeer…Read more

ZWEMVEILIGHEID

Nederland is een echt waterland. Kijk maar eens om u heen. In uw woonwijk zijn vast sloten, watertjes en vijvers te vinden. En wat dacht u van de Maas? Water is leuk om in te spelen en te sporten. Om veilig plezier te hebben van al dat water is het belangrijk dat uw kind leert zwemmen. In deze brochure leest u hoe dat in de gemeente Oss is geregeld.Read more

THEMA-AVOND: ARBEIDSMARKT

De ontwikkeling van de robot zit in een stroomversnelling en is niet meer tegen te houden. Heb jij later nog wel een baan? Wat kan een robot eigenlijk? Denk jij hier ook wel eens over na? Kom 6 februari naar het gemeentehuis van Oss en laat je informeren door verschillende sprekers. Kom niet alleen luisteren maar praat vooral mee! Jouw stem telt! De fractie van D66 organiseert een unieke activiteit ’robots en arbeidsmarkt’ die wij, speciaal voor jongeren, organiseren op 6 februari in het gemeentehuis. Deze bijeenkomst is voor iedereen gratis toegankelijk. 18:30…Read more

TWEEDE DAGCOÖRDINATOR VOOR VOEDSELBANK OSS

Tweede Coördinator 16 uur per week, iemand die nauw samenwerkt met de reeds aanwezige coördinator Over de organisatie: De Voedselbank Oss en omgeving verstrekt gekregen voedsel gratis aan de armste mensen in onze regio en doet dat uitsluitend met (45) vrijwilligers. Wekelijks verstrekken wij aan ca 180 gezinnen één keer per week een voedselpakket en wel op donderdag. Korte omschrijving werkzaamheden: De coördinator ontvangt direct leiding van het bestuur en stuurt de vrijwilligers aan die aanwezig zijn. Gemiddeld zijn dit er 15 tot 20 vrijwilligers per dag.De coördinator is mede verantwoordelijk voor de organisatie van…Read more

UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN WONINGBOUW

Tijdens de openbare vergadering op dinsdag 30 januari 2018 worden er een tweetal onderwerpen gepresenteerd. Stand van zaken en doorkijk in project Meanderende Maas, traject Ravenstein-Lith, door Anne Zaadnoorddijk. Presentatie uitbreidingsmogelijkheden woningbouw kern Ravenstein door stedenbouwkundig bureau Pouderoyen te Nijmegen. Bij agendapunt 2 zullen aanwezig zijn de wethouders Ruimtelijke Ordening en Woningbouw, respectievelijk de heren J. van der Schoot en G. Wagemakers. U bent van harte welkom in Vidi Reo, van Kesselplaats 2, Ravenstein. De vergadering begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat de koffie/thee voor u klaar. Met vriendelijke groet, Namens…Read more

DORPSRAAD: IETS VOOR JOU?

Als dorpsraadslid benader, activeer en motiveer je medebewoners om samen ideeën en plannen waar te maken. Ook de gemeente betrekt de wijk- of dorpsraad bij vragen of ontwikkelingen over de leefbaarheid en veiligheid in jouw wijk of dorp. Jouw kennis en ervaring gebruik je in deze gesprekken. Daarnaast adviseert de dorpsraad het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss. Zo wordt je dorp nóg fijner om te wonen! Géén verkiezing Je bent dorpraadslid voor een periode van vier jaar: maart 2018 tot en met februari 2022. Een onafhankelijke commissie selecteert de…Read more